The Dream Team

For de fleste av oss som vurderer å gjennomgå en operasjon, vil det dukke opp mange tanker. Vi er alle redd for at det skal skje noe alvorlig, at det blir smertefullt eller at forventninger til resultatet ikke blir oppfylt. Derfor er det så viktig at vi ikke bare har tillit til kirurgen, men til alle som er delaktig i behandlingen. På PK1 møter du et team som er håndplukket for sin kompetanse og serviceinnstilling. Her kan du med andre ord senke skuldrene i trygg forvissning om at du er i de beste hender. 

Visjonen til dr. Tom Inge Ørner og dr. Christian Busch da de startet PK1 var at klinikken skulle bli et førstevalg for pasientene dersom de en dag skulle trenge deres kompetanse. For å nå denne visjonen er de avhengig av det beste teamet rundt seg. 

– Vi har håndplukket vårt «Dream Team». Dette er mennesker som er serviceinnstilte, har spesialkompetanse, lang erfaring og ikke minst som har lidenskap for jobben sin, slik at du som pasient hele tiden skal føle deg sett og ivaretatt på best mulig måte. Pasientene som kommer hit ønsker å føle seg trygge og spesielle, derfor var det ekstra viktig for oss å finne de riktige menneskene, forteller dr. Ørner. 

En typisk pasientreise ved PK1 starter gjerne med et besøk på nettsiden til klinikken før man bestiller en konsultasjon. 

Sykepleier 

Den første man kommer i kontakt med er som oftest Britt Jorunn. Hun er jobber i administrasjonen, recovery og er sykepleier. Det er hun som håndterer de fleste mailer og her trenger man aldri vente mer enn noen timer, maks en arbeidsdag før du får svar på din henvendelse. PK1 har som målsetning å alltid ha kort ventetid både på konsultasjoner og operasjoner. 

– Britt Jorunn har jobbet sammen med meg i nesten 16 år, først ved Teres Medical Group og senere ved Aleris på Nesttun. Vi kjenner hverandre godt etter hvert, og selv om jeg til tider kan være krevende å arbeide sammen med, fulgte hun med til Sandsli, sier dr. Ørner.

Britt Jorunn har ansvar for det meste i forhold til pasientkontakt, alt som har med resepsjonen, tilrettelegging av konsultasjoner og operasjonsprogram. Alle pasienter går med hennes visittkort i vesken og alle får beskjed om å ringe dersom de lurer på noe. 

Våre operasjonssykepleiere 

På selve operasjonsstuen møter du våre operasjonssykepleiere. Deres oppgaver på PK1 består i å assistere kirurgen under inngrepet. De har også ansvaret for at det nødvendige utstyret er på plass samt at alle sterile prosedyrer, desinfeksjon og dekning er utført i henhold til satte prosedyrer. I tillegg har de ansvar for håndtering av kirurgiske instrumenter (vask, pakking og sterilisering mm.). 

Våre anestesisykepleiere 

Noen andre du møter på operasjonsstuen er våre anestesisykepleiere. I tillegg til å være en del av anestesiteamet, har de ansvar for driften av operasjonsstuene, gjennomføringen av operasjonsprogrammet, bestilling av medisinsk forbruksmateriell, medisinsk gass og medisiner. De er også veldig opptatt av at du som pasient skal føle deg trygg, godt informert og godt ivaretatt under hele forløpet før, under og etter en operasjon. 

Kontorleder 

Cathrine har vært med å planlegge, bygge og igangsette alle klinikkene dr. Ørner har startet Bergen. Hun har vært med å tegne lokalene, bestemt interiør og farger, utarbeidet logistikk og rutiner. Det har hele tiden vært en plan at Plastikkirurg1 skal være den beste private klinikken for deg som pasient. Etter tre forsøk har de endelig klart å lage den klinikken deres pasienter bør kunne forvente og fortjener. I tillegg er klinikken laget slik at jobben kan utføres på en optimal måte mht. kvalitet og drift. 

Vi, alle som jobber ved Plastikkirurg1, er opptatt av din sikkerhet som pasient i tillegg til at vi setter som høyeste prioritet at du skal bli fornøyd. Velkommen til oss!


Hvordan foregår en typisk konsultasjon hos PK1?

Før du bestemmer deg for et kosmetisk inngrep, må man ha en konsultasjon med spesialist i plastikkirurgi. Selv om spørsmålene pasienter ønsker å stille kan variere, følger konsultasjonen vanligvis en noe strukturert tilnærming.

Informasjon fra kirurgen

Konsultasjonen begynner vanligvis med at du deler dine tanker og ønsker med kirurgen. Deretter følger en undersøkelse, og kirurgen kan følgelig gå gjennom forskjellige behandlingsalternativer, diskutere risikoene involvert og gi deg en realistisk forventning til resultatet du kan oppnå gjennom inngrepet. Ofte suppleres denne informasjonen med illustrerende bilder, om pasienten ønsker dette. Det er kirurgens ansvar å kommunisere informasjonen på en klar måte, og du får også med deg skriftlig informasjon om aktuelle inngrepet, slik at du kan gå gjennom dem i ditt eget tempo.

Spørsmål fra pasienten

Mange pasienter føler seg nervøse for selve operasjonen, narkosen og eventuelle smerter i etterkant. Det er helt naturlig å ønske å føle seg komfortabel med kirurgen, klinikken og operasjonsteamet før man tar en beslutning om å gå videre med inngrepet. Under konsultasjonen er formålet å ha en dialog, og at du som pasient får stilt dine spørsmål.

Andre viktige spørsmål som ofte kommer opp er relatert til smerter og ubehag etter inngrepet. Pasienter ønsker ofte å planlegge for tiden etter inngrepet, spesielt i forhold til arbeid og andre forpliktelser. Det å ha en klar forståelse av hvor lenge man kan forvente å være begrenset i aktiviteter som trening og jobb er viktig. Det er også viktig å huske at det ikke finnes noen "dumme" spørsmål – konsultasjonen er til for å gi deg tilstrekkelig informasjon slik at du kan ta en informert beslutning om du vil gå videre med operasjonen eller ikke.

Normalt med en ny konsultasjon

For de fleste pasienter kan denne konsultasjonssituasjonen føles uvant, og det kan være utfordrende å holde fokus og huske å stille alle spørsmålene du hadde i tankene. Det er faktisk ganske normalt å føle behov for en oppfølgningskonsultasjon for å få mer informasjon. Dersom en pasient ønsker å konsultere med begge våre kirurger, tilrettelegger vi gjerne for dette!


Vanlige myter om plastisk kirurgi

Plastisk kirurgi er ofte forbundet med en viss skepsis, og gjennom tidene har det oppstått ulike myter om plastiske operasjoner og estetisk kirurgi. Vi har spurt dr. Ørner om han kan kommentere noen av påstandene som ofte dukker opp.

- Det er kun kvinner som gjennomfører plastisk kirurgi!

Kosmetisk plastikkirurgi gjennomføres både på menn og kvinner, og ca. 15% av operasjonene her på PK1 gjennomføres på menn. De mest populære operasjonene blant menn er ansiktskirurgi, fettsuging og postbariatrisk kirurgi. Vi opplever enda at det er flest kvinner som kommer til vår klinikk, men vi ser også en økning i antall menn.

 

- Plastikkirurger opererer hvem som helst og hva som helst!

75% av inngrepene vi utfører i dag kan man også få utført av den offentlige helsetjenesten, noe våre pasienter får informasjon om. Den store forskjellen her er ventetiden; Hos oss kan man en operasjon finne sted kun dager etter en konsultasjon, mens man i det offentlige kan måtte vente opptil år før en operasjon blir gjennomført. Felles for alle våre pasienter er at de har tenkt seg nøye om, og de har brukt lang tid på å finne den rette kirurgen og klinikken. Dersom våre kirurger vurderer at en operasjon ikke vil være til nytte for en pasient, blir ikke operasjonen gjennomført.

 

- Det er farlig å gjennomføre plastisk kirurgi!

Å få utført en operasjon er forbundet med risiko. Her på PK1, hvor vi utfører kosmetisk kirurgi på friske mennesker er risikoen veldig lav. Svekket helsetilstand før en operasjon vil gi økt risiko for komplikasjoner, men dette er noe vi i stor grad kartlegger under en konsultasjon. Vårt team gjør en grundig helsevurdering av hver enkelt pasient, og legger til rette for at alt skal gå så bra som overhodet mulig.

 

- Det er bare unge mennesker som opererer seg!

Mange tror at det kun er unge mennesker som får utført plastisk kirurgi, men dette en bare en myte. 50% av våre pasienter er i aldersgruppen 30-50 år, og gjennomsnittsalderen på de vi opererer er 44 år. Videre er 25% av våre pasienter mellom 20-30 år.


Christian Busch trer inn i en ny stilling

Christian Busch starter i ny jobb som overlege ved offentlig sykehus.

Den 01.12.22 begynte dr. Busch som overlege ved et offentlig sykehus i en 50%-stilling. I den nye jobben skal han i hovedsak utføre kreftkirurgi, samt rekonstruktiv kirurgi. Overlege Busch har en doktorgrad innen behandling av føflekkreft, og han har de siste årene savnet det å jobbe som overlege ved et offentlig sykehus hvor en tilbyr hele spekteret av plastikkirurgi. Dette etter å ha kun drevet med privat kosmetisk kirurgi hos oss på PK1. Vår spesialitet består som kjent av både plastisk kirurgi, men også rekonstruktiv kirurgi.  Begge disse delene av faget er integrerte i enhver behandling, og vi på PK1 setter stor pris på denne kompetansehevingen. Vi mener helt klart at dette vil komme alle våre fremtidige pasienter til gode. Overlege Busch vil være til stede på PK1 annenhver uke, og i de periodene dr. Busch ikke er på PK1, vil pasientene bli fulgt opp av dr. Ørner.


Ingen ny avtale med Helse Vest

Fra 1. januar i år er alle avtaler som Helse Vest har hatt med private kirurgiske sykehus avsluttet. Det betyr at pasienter selv må betale eller bruke helseforsikring for å unngå lange ventelister.

Helse Vest og andre regionale helseforetak har i ca. 20 år hatt avtaler med private sykehus om å gjøre spesifikke behandlinger innenfor spesialisthelsetjenesten, der hvor det offentlige tilbudet har vært utilstrekkelig. Disse avtalene har vært gjennom anbudsprosesser, og tildelingene har gjerne vart i 4 år av gangen. Samtidig har det offentlige bygget opp sin behandlingskapasitet for å etterkomme behovet. Regjeringen har også hatt som politikk at offentlig spesialisthelsetjeneste skal leveres av offentlige sykehus, avtalespesialister og ideelle organisasjoner.

Fra 01.01.23 er alle avtaler som Helse Vest har hatt med private kirurgiske sykehus nå avsluttet. Det betyr at pasienter som skal ha utført kirurgi med medisinsk indikasjon i Bergen må få denne behandlingen ved offentlige sykehus, eventuelt betale det selv eller få det dekket av en helseforsikring dersom de velger å få det utført ved et privat sykehus. Dette gjelder også operasjoner innen plastikkirurgi som bukplastikk, brystreduksjoner eller korreksjon av hudoverskudd etter stor vekttap.

Ønsker du å få mer informasjon om hva vi kan tilby som en privat aktør, eller vil du bestille en uforpliktende konsultasjon hos en av våre kirurger? Book time her!

Verdig og populær jubilant

I disse dager er det 5 år siden PK1 (Plastikkirurg1) på Sandsli, Bergen, utførte sin første operasjon i nye lokaler. Kirurgene på Sandsli har til sammen snart 50 års erfaring med jobben de utfører daglig.

– Dr. Busch og jeg hadde begge lyst til å starte en ny klinikk sammen. Vi brukte lang tid på å planlegge denne i detalj slik at klinikken skulle fungere optimalt til vårt formål og våre framtidige pasienter. Vårt mål var å etablere Vestlandets fremste og foretrukne kompetansesenter for privat plastikkirurgi. 28. november 2017 utførte vi vår første operasjon i nyoppussede, skreddersydde lokaler på Sandsli i Bergen, forteller Dr. Ørner

700 m² topp moderne lokaler med sykehusstandard, alt nytt medisinskteknisk utstyr og håndplukket personale.
– Vi utfører kun privat, kosmetisk plastikkirurgi. Alle våre operasjoner blir utført som dagkirurgi. Vi har 3 operasjonsstuer og våre operasjoner blir utført med et fast team bestående av anestesilege, anestesisykepleier, operasjonssykepleier, recovery sykepleier og kirurg. 

Sandsli ble valgt av flere grunner; lett å finne, lett å komme til, klinikken ligger for seg selv, har gode parkeringsforhold, er 2 minutter fra Bergen Lufthavn og det er hoteller bare 5 minutter unna. 1-tallet i PK1 står for «pasienten først», alt handler om deg som pasient fra første kontakt med klinikken og gjennom hele pasientreisen. – Vår visjon er å ha Norges mest fornøyde pasienter.

Fire viktige kjerneverdier
  1. Alltid pasienten først
  2. Erfaring
  3. Ærlighet
  4. Trygghet

– Endelig har vi klart å lage PK1 til den klinikken vi mener at våre pasienter både fortjener og bør kunne forvente. Dette har vi lykkes med når vi ser hvilke tilbakemeldinger pasientene våre gir oss. 
For ikke så altfor mange år siden ble kosmetisk plastikkirurgi gjerne forbundet med en viss skepsis. Kirurgene som utførte denne type inngrep ble av mange betraktet som en slags pariakaste som spekulerte i kvinners dårlige selvbilde. Disse dagene er heldigvis talte.

– Vårt mål er at dersom du en dag skulle trenge vår kompetanse, skal vi gjøre alt vi kan for å oppfylle dine forventninger. Vi har på disse 5 årene klart å bli den største leverandøren av disse tjenestene på Vestlandet. 95% av våre pasienter er kvinner, i alle aldre med ulike ønsker og behov. Gjennomsnittsalderen er 40 år og den største gruppen er i aldersgruppen 25-55 år. 

Kvinner i flertall

– At hele 95 % av pasientene våre er kvinner, handler trolig om at det er hennes kropp som blir utsatt for flest påkjenninger i løpet av livet. Det er vi kvinner som går gravid og det er vi som ammer. 
At kroppens forfall etter slike anstrengelser kan gå på psyken løs, har det gjennom historien vært liten forståelse for. Tomme, slappe bryst, strekkmerker og overskuddshud har alltid vært en del av mange kvinners liv. Ferdig med det!

– Dette har heldigvis endret seg. En «oppfiksing» etter graviditeter og amming, såkalt mommy makeover, er noe vi gjør mye av, så at behovet er der, finnes det ingen tvil om.

PK1 - Plastikkirurg1

– Vi utfører alle former for brystkirurgi med unntak av behandling av brystkreft. Vi utfører også figurforming, ansiktskirurgi og diverse injeksjonsbehandlinger.
PK1 er en privat klinikk, men faktum er likevel at 75 % av operasjonene de utfører på sine pasienter, er kirurgi som også tilbys av det offentlige, enten på et vanlig offentlig sykehus, eller på en privatklinikk som har avtale med et helseforetak. Dette er operasjoner som er definert som nødvendig helsehjelp med blant annet rett til sykemelding. Pasientenes problem er imidlertid at disse tjenestene kan være vanskelig tilgjengelig, og ha varierende kvalitet. Grunnen til det siste er at disse operasjonene i det offentlige som oftest ikke kommer høyt opp på prioriteringslisten, og utføres av kirurger med varierende grad av kompetanse. For alle pasienter det viktig å vite at man blir tatt på alvor, at kirurgen har den nødvendige kompetansen og at kirurgen vil ditt beste. Alt handler om tillit. Dermed oppstår også alle pasienters dilemma. Hvilken kirurg er den beste for meg? Hvem skal jeg velge og hvor skal jeg få operasjonen utført?
– Det hender at pasientene våre velger oss til tross for at de vet at de kunne få utført enkelte typer kirurgi kostnadsfritt gjennom det offentlige. Det tar vi som et kompliment.

Det finnes en løsning

Årsakene til at kvinner vurderer kosmetisk kirurgi er mange og sammensatte. Er du en av disse er det viktig å spørre deg selv om dette er noe du virkelig trenger eller ønsker. Det meste kan en ordne på egenhånd gjennom slanking og trening, men så er det de tingene man ikke kan gjøre noe med, som for eksempel overskuddshud. Enten må man akseptere «problemet» eller vurdere å gjøre noe med det.
– For mange kvinner blir dette en energi/ tidstyv, som hos noen går ut over livskvaliteten.

Gevinsten av kosmetisk plastikkirurgi handler ikke om lykke, men om å føle seg vel. Å føle seg vel handler om velvære som også må sies å ha noe med helse å gjøre. Et lite tankeeksperiment er som følger: Spør en voksen kvinne som har født og ammet flere barn og som samtidig finner det problematisk å akseptere brystenes utseende i den grad at hun unngår å kle av seg for andre: Hvis hun kunne fått dette «fikset» med en stor grad av forutsigbart resultat, lite smerter, kort nedetid, liten risiko og i tillegg gratis, hva ville hun velge? Operasjon eller ikke?

Min beste venninne er et godt bilde på det dr. Ørner beskriver som sin mest typiske pasient. Hun har født tre barn, er i slutten av 40-årene, og var som så mange andre misfornøyd med brystene sine. Brystene hun en gang var så stolt av var ikke til å kjenne igjen. Et lite brystløft senere er hun nå strålende fornøyd. Hun fortalte imidlertid at beslutningen, som hun aldri har angret på, satt langt inne. Liv, som hun heter, er ikke alene.
– Før våre pasienter oppsøker oss her på PK1, har de tenkt på dette i mange år. Kosmetisk kirurgi er fortsatt stigmatiserende, og beslutningen om det å skulle ty til en slik løsning, nesten skambelagt. Økonomi kan også være en faktor. Flere forteller at å skulle bruke såpass mye penger på seg selv føles egoistisk. Usikkerhet rundt resultatet kan også medføre at noen vegrer seg. 

Det er vanlig å bruke mange år før man endelig bestemmer seg.
– Dette mener jeg er bra og noe jeg anbefaler alle pasientene våre å gjøre. Start gjerne med et besøk hos fastlegen og innhent så mye informasjon som mulig før du bestiller time hos en plastikkirurg. Bruk lang tid på å finne den riktige kirurgen og klinikken for deg. Besøk gjerne flere klinikker. Alt handler om tillit til kirurgen og dennes faglige kompetanse. Jeg har alltid vært opptatt av at jeg skal ha det gøy på jobben og jeg tror faktisk at jeg har verdens morsomste jobb. Vi «lever av» fornøyde pasienter. Uten dette har jeg ingen jobb, og hvert fall ingen morsom jobb. Det er min oppgave å sørge for at dersom jeg tilbyr min pasient en operasjon, må jeg være sikker på at du blir fornøyd og får dine forventninger oppfylt, uten at jeg utsetter deg for unødvendig risiko, avslutter dr. Ørner på PK1 på Sandsli.

Tekst fra In Magasinet

Bør jeg skifte protesene mine?

Pasienter som kommer for å skifte brystproteser er en stor gruppe pasienter ved PK1, og ønskene eller behovene kan være svært forskjellige. Er du en av de som har vurdert et proteseskift?

Etter graviditet og fødsel

Noen av de som ønsker et proteseskift er pasienter som fikk brystproteser da de var unge, men som i ettertid har fått barn slik at brystene er blitt løsere. De opplever ofte da at protesene ikke fyller ut huden. Hvis brystprotesen opprinnelig ble lagt under brystmuskelen, kan brystet få et heng over protesen. Dette vil si at brystet har sunket med alderen, mens protesen står igjen, slik at det blir en følelse av at protesen står for høyt og/eller eventuelt at brystvorten er for langt nede på brystet.

Vektendring eller kapseldannelse

En annen gruppe er pasienter som har lagt litt på seg og fått større bryster, og ønsker å fjerne protesene og eventuelt ønsker å kombinere dette med et brystløft. Vi har også pasienter som har hatt proteser i mange år og etter hvert har utviklet kapseldannelse. Disse må fjerne protesene for igjen få myke bryster med normal fasong.

Gamle brystproteser

Til sist er det en stor gruppe pasienter som vil skifte brystprotesene fordi de er gamle. De har fått vite at de protesene de har bare skulle vare 10 år, og vil derfor ha nye. Ofte er da brystene myke og formen er fin.

Hva gjør vi?

Ved et proteseskift er det en rekke valg som må tas. Disse gjennomgår vi nøye sammen med pasienten og kommer frem til hva som passer avhengig av ønsker og behov. Proteseskiftet gjøres i narkose og tar vanligvis mellom 1-2 timer. Det enkleste er selvfølgelig å skifte protesen ved å åpne det gamle arret, ta ut den gamle og sette inn en ny, gjerne litt større protese etter at kapselen er spaltet. Dersom det er et hardt bryst og kapselen har kalknedslag i seg, vil vi gjerne fjerne kapselen før vi setter inn den nye protesen. Dersom pasienten har proteser under muskelen og opplever ubehag fra dette, kan vi lage en ny proteselomme over brystmuskelen. Av og til har pasienten lite brystvev og dårlig hudkvalitet, og da går det an å gjøre fettransplantasjon til brystet over den nye protesen slik at kanten skjules bedre og det blir mer dekning over protesen.

Det er også noen pasienter som ønsker mindre bryster. Da må vi forsøke å krympe lommen med ulike teknikker for at protesen skal passe og ikke forskyve seg. Dersom protesene er gamle, opplever vi av og til at det er hull på dem. Pasienten trenger ikke ha noen plager av det, og ofte er det ikke oppdaget under mammografiundersøkelser. Vi bruker da litt lenger tid på å få ut all silikonet, men dette forårsaker vanligvis ingen problemer etter operasjonen. Det er lite ubehag etter et proteseskifte, og såret sys igjen med tråder som forsvinner av seg selv. Pasienten kommer på ukentlige kontroller til alt er grodd, og vanligvis kan man begynne å arbeide etter noen dager.


Behandling av fett under haken

Fettansamling under haken kan plage både menn og kvinner, unge som gamle. Hvis pasienten er overvektig, vil slanking redusere problemet. Av og til kan det være fett her selv om pasienten har slanket seg og er normalvektig. Hva kan man da gjøre med dette?

Fettsuging kan være en god og sikker metode dersom man vil kvitte seg med fett under haken. Noen ganger er det løshet i huden i tillegg til fett, og da vil det være nødvendig med ansiktsløftning alene eller i kombinasjon med fettsuging for å bli kvitt volumet. Hva er så årsaken til fettansamling under haken, lurer du kanskje på?

Fettansamling på haken forårsakes vanligvis av overvekt eller arvelig disposisjon for fettansamling her. Hos eldre mennesker vil huden bli løsere og mindre elastisk, men aldersforandringer er også arvelig disponert, og fremskyndes av soleksponering og tobakk. Ved slike aldersforandringer blir hud og bindevev på hake og hals løsere som gir og slappere hud her og dobbeltkonturer kan komme frem.

Hva kan du gjøre selv?

Det som virkelig hjelper er å gå ned i vekt dersom du er overvektig. Dersom du er ung vil huden trekke seg fint sammen, men hos middelaldrende og eldre pasienter mangler huden den elastisiteten, og vektreduksjon vil da gi løs hud istedenfor. Øvelser som har til hensikt å trene muskler på hals og hake har forøvrig ingen beviselig effekt.

Kirurgi med fettsuging

Fettsuging av haken gjøres gjennom et lite hull under hakespissen hvor de fleste allerede har en hudfure som vil skjule arret helt. Operasjonen gjøres vanligvis i lokalbedøvelse kombinert med sedering, men noen pasienter ønsker full narkose eller være helt våken. En slik behandling fjerner fettansamlingen for godt. En forutsetning for at resultatet skal bli vellykket er at huden har god kvalitet og kan trekke seg sammen etter at volumet er fjernet. Vanligvis vil synlig hevelse og blåmerker være borte etter et par uker.

Kirurgi med ansiktsløftning

Dersom det er løs hud på haken, er det ikke tilstrekkelig med fettsuging og ansiktsløftning er nødvendig for at resultatet skal bli bra. Hvis det er fettansamling på haken, gjøres fettsuging samtidig for å redusere volumet. I tillegg til oppstramming av hake og hals, vil et ansiktsløft definere kjevekanten, og bløtdelene på kinnet heves.


Myter om ansiktsløft

Hva tenker du når du hører ordet «ansiktsløft»? Det mange ser for seg når de leser eller hører om et slikt inngrep er et kunstig utseende, et stivt ansikt, oppblåst eller en strukket munn. Likevel, sannheten er nok en helt annen!

Hva er et ansiktsløft?

Et ansiktsløft er en kirurgisk operasjon der kirurgen strammer hud og bløtdeler av den nedre delen av ansiktet og av halsen. Vanligvis fjernes den løse huden på kjevekammen og en del på halsen.

Ettersom årene går blir huden skadet av ytre påkjenninger som sol, vind, røyk og forurensing. Dette fører blant annet til at huden blir mindre elastisk. Igjen vil dette gi et mer avlangt og/eller tungt ansikt, med folder langs kjevekammen og løs hud på halsen. I tillegg dannes det rynker og pigmentforandringer når huden eldes.

Et ansiktsløft varer ikke evig siden aldringsprosessen fortsetter. Ved behov kan operasjonen gjentas. Det er hudens elastisitet som bestemmer holdbarheten av et ansiktsløft, og dersom det elastiske i huden er dårlig, kan man bedre resultatet med en fettransplantasjon til ansiktet. Fettcellene inneholder stamceller som kan utvikle seg til elastiske fibre og gi mer kollagen i underhuden. Det er stadig mer vanlig å kombinere ansiktsløftning med fettransplantasjon.

Myter om ansiktsløft

Som nemnt i avsnittet ovenfor blir huden løsere ved aldring. Røyking, overdreven soling og vektreduksjon kan få aldringsprosesser til å gå fortere, som da vil sette sitt preg på ansiktet. Ofte tenker pasienter at et ansiktsløft er en omfattende operasjon, og de er redd for hvordan omgivelsene reagerer. Mange har også gjort seg opp en formening om hvordan de vil se ut etter et slikt inngrep. De ser for seg et kunstig utseende, et stivt ansikt, en oppblåst eller en strukket munn. Sannheten er at et godt utført ansiktsløft gir et naturlig resultat. De første to ukene etter et ansiktsløft vil det selvsagt være spor av kirurgien, men etter dette vil du få et naturlig utseende.


Second opinion?

Av og til blir vi kontaktet av pasienter som har gjennomgått kirurgisk behandling, enten på andre privatklinikker eller gjennom det offentlige. Disse pasientene ønsker en vurdering av resultatet etter gjennomgått kirurgi. De er subjektivt ikke fornøyde, og da kan vi gi en «second opinion»!

Disse pasientene ønsker en objektiv vurdering av en annen fagperson i forhold til om resultatet er slik en bør kunne forvente. Dersom ikke,  ønsker de å vite om resultatet kan forbedres med en ny operasjon. Har arret grodd «som det skal»? Vil resultatet endre seg over tid? Hva kan jeg gjøre om jeg ikke er fornøyd? Dette er vanlige spørsmål vi kan få. 

Her på PK1 blir en «second opinion» utført av både dr. Busch og dr. Ørner. Pasienten oppfordres også til å ta med seg noen til timen. Dette er som oftest en nær venn eller et familiemedlem. Under konsultasjonen går vi aldri inn i hva som er sagt, lovet, avtalt eller gjort, men tar alltid utgangspunkt i resultatet. Dersom vi sammen kommer frem til at resultatet kan forbedres uten at vi påfører pasienten unødvendig risiko, tilbyr vi pasienten en operasjon (reoperasjon).  

Som et generelt råd anbefaler vi alltid pasientene å ta kontakt på ny med kirurgen eller behandlingsstedet hvor operasjonen ble utført, i første omgang.