Kosmetisk plastikkirurgi: Ønsker, forventninger, fakta og myter

En gang for ikke så altfor lenge siden var plastisk kirurgi forbundet med en viss skepsis, i alle fall blant nordmenn. Mange anså pasienter som valgte å få utført disse operasjonene for å være av den litt «hjernedøde» typen, og inngrepene av lite viktig art. Med mindre det dreide seg om kreftrelaterte brystoperasjoner, brannskader, medfødte misdannelser og andre skader.

Kosmetisk plastikkirurgi er kjent for de fleste, vurdert av mange og har etterhvert blitt mer og mer akseptert.
– Vi har sett en betydelig økning av pasienter som søker vår kompetanse, sier dr. Tom Inge Ørner, spesialist i plastikkirurgi på PK1 i Bergen. Faktum er at særlig kvinnens kropp blir utsatt for harde påkjenninger i løpet av livet, for eksempel ved graviditet / amming. At kvinnekroppen forfalt etter flere svangerskap var tidligere sett på som et uunngåelig faktum og det var sånn det skulle være. Å gjøre noe med dette ble betraktet som skamfullt. At dette kunne gå på psyken løs, var det få som tok hensyn til og hadde særlig forståelse for.
– Våre pasienter er helt alminnelige kvinner i alle aldre (gjennomsnittsalder 43 år), med ulike ønsker og behov. 
Dr. Ørner understreker at plastikkirurgi består både av rekonstruktiv kirurgi og kosmetisk plastikkirurgi.
– 75% av våre pasienter får her på PK1 utført operasjoner som også det offentlige tilbyr, enten på et vanlig offentlig sykehus eller på en privatklinikk som har avtale med et helseforetak.

 

Dette er pasienter som ønsker å få:

 • Fjernet overskuddshud etter slanking (postbariatrisk kirurgi)
 • «Oppfiksing» etter graviditeter / amming (mommy makeover)
 • Operasjoner relatert til aldersforandringer
 • Korreksjoner etter tidligere operasjoner utført enten offentlig eller privat

Ofte er grensen mellom kosmetisk kirurgi og operasjoner som gir rett til nødvendig helsehjelp, uklar. Noen ganger handler det om nødvendig helsehjelp, andre ganger kosmetisk og i de fleste tilfeller en kombinasjon. Dette er noe du bør ta opp med fastlegen din! Sammen bør dere finne den beste løsningen for deg. Skal du gjøre dette i det hele tatt, privat eller offentlig, i Norge eller utlandet? – Alt handler om å føle seg fin og våre pasienter ønsker nesten alltid et naturlig resultat. Pasientene gjør dette kun for seg selv. Det er lov å være litt forfengelig, det motsatte er likegyldig, sier dr. Ørner.

Han legger også til at det å bli gammel er et privilegium mens det å se gammel ut er et valg. De siste årene har synet på kosmetisk plastikkirurgi endret seg kraftig. Heldigvis! Dagens moderne kvinner stiller store krav både til seg selv og andre. – Vi ønsker å være et alternativ til de som en dag måtte ønske eller trenge vår kompetanse. Alt starter ved konsultasjonen. Den er nøkkelen til om du skal bli en fornøyd pasient.

10 tips til deg som ønsker å få utført en kosmetisk plastikkirurgisk operasjon:

 1. Er dette noe jeg virkelig trenger /ønsker? Er det noe jeg kan gjøre selv (trening, slanking)?
 2. Konferer med fastlegen og allier deg med noen du stoler på.
 3. Innhent så mye informasjon du kan i forkant av konsultasjonen hos plastikkirurgen. Bruk nettet for alt det er godt for.
 4. Bruk lang tid på å finne den riktige kirurg og klinikk for deg. Alt handler om tillit til legen som menneske og dennes faglige kompetanse.
 5. Finn en ærlig, erfaren og profesjonell kirurg.
 6. Ta med deg en venninne eller familiemedlem på konsultasjonen.
 7. Gå på konsultasjon på mer enn en klinikk.
 8. Er du usikker etter konsultasjonen /ene, vent med operasjon.
 9. Husk at det aldri passer å bli operert, gjennomføring av kirurgi betyr planlegging.
 10. Dersom du nettopp har født (18 mnd.) eller planlegger flere barn (innen 18 mnd.), vent med kirurgi!

– Det er min jobb som kirurg å vurdere gevinsten du som pasient vil ha av inngrepet mot risikoen du utsettes for, sier dr. Ørner. – Kosmetisk plastikkirurgi handler blant annet om å fjerne en «energityv», så enkelt, men likevel vanskelig. Dr. Ørner understreker at gevinsten av denne type kirurgi ikke handler om lykke, men om å føle seg vel. Han legger også til at det aldri kan gis garanti med tanke på et kirurgisk resultat. – Det vi imidlertid kan garantere, er at vi skal gjøre alt vi kan for at du skal bli fornøyd, og at dine forventninger blir oppfylt.

Tekst: Siri Gerrard | Foto: PK1

Lipødem, enkelt forklart!

Lipødem har først de siste årene fått den oppmerksomheten den fortjener. Tidligere har tilstanden vært oppfattet som overvekt, og pasientene har ikke fått noe tilbud annet enn råd om slanking, noe som i liten grad har påvirket fettfordelingen. Hva er egentlig lipødem, og hvordan kan man komme i bukt med det?

 

Lipødem er en tilstand med en ansamling av fett under huden på legger og lår, eventuelt også armer. For at man skal kunne kalle det lipødem er det en forutsetning at fettansamlingen ikke samsvarer med fett på resten av kroppen. Det betyr at pasienten må være slank eller i hvert fall slankere overkropp og likevel har fedme på bena. Tilstanden har først de siste årene fått den oppmerksomheten den fortjener. Tidligere har dette vært oppfattet som overvekt, og pasientene har ikke fått noe tilbud annet enn råd om slanking, noe som i liten grad har påvirket fettfordelingen. Tilstanden rammer først og fremst kvinner, og det er en glidende overgang av hva som er sykelig og hva som er normalt.

Hva kommer lipødem av?

Årsaken til denne unormale fettfordelingen på kroppen er ikke kjent. Siden det er vanlig at det forekommer i familier, er det trolig at det er arvelige faktorer. Videre er det en tilstand som rammer kvinner etter puberteten, og derfor er det sannsynlig at kvinnelige kjønnshormoner spiller inn.

Hvilke symptomer og tegn skal man se etter?

Tilstanden debuterer gradvis i ungdomsårene med gradvis økende volum i legger og lår. Selve føttene er ikke involvert. Det er ikke hevelse i legge og lår til å begynne med, og bena blir ikke mindre når de legges opp. Fettet forsvinner heller ikke ved slanking. De fleste med lipødem plages videre cmed smerter, ømhet og bloduttredelser i lår og legger, og noen pasienter opplever tyngdefølelse og ubehag. Tilstanden er ofte kosmetisk sjenerende og psykisk belastende.

Hva kan man gjøre?

Det finnes dessverre ingen behandling som kan fjerne årsakene og helbrede tilstanden. Hos noen kompliseres tilstanden av lymfeødem. Lymfedrenasje som utføres av noen fysioterapeuter kan da ha noen effekt. Noen pasienter kan også ha nytte og lindring av støttebandasjer, selv om dette er krevende å bruke.

Fettsuging brukes likevel mer og mer. Nye fettsugingsteknikker med mer skånsomme metoder, har vist seg å kunne gi positive resultater. En slik behandling kan gi mindre smerter, hevelse, ømhet og bloduttredelser. Det er varierende hvor mye huden trekker seg sammen etter en så stor fettsuging, og ofte blir det et stort hudoverskudd som må strammes opp. Det kan også ble ujevnheter. Hvis det er ledsagende hevelse, må pasienten gjerne bruke kompresjonsstrømper livslangt etter fettsugingen.

Ønsker du booke en uforpliktende konsultasjon hos oss på PK1 Bergen? Du finner ledige timer ved å klikke på denne lenken, eller ved å ringe oss på 55991100.

Christian Busch

Norsk Forening for Estetisk Plastikkirurgi - Enkelt forklart!

Du vet det kanskje ikke, men vår egen dr. Busch har lenge vært aktiv i legeforeningen og sitter nå i styret i Norsk Foreningen for Estetisk Plastikkirurgi. Men, hva er dette og hva jobbes det med i NFEP? Vi gir deg en kort og enkel forklaring!

Christian Busch

Norsk Forening for Estetisk Plastikkirurgi (NFEP) er en fagforening for privatpraktiserende plastikkirurger som arbeider med estetisk kirurgi i Norge. Foreningen arbeider for høy faglig og etisk standard innen kosmetisk kirurg, og forsøker å ivareta fagets interesse og bidra til saklig informasjon om faget til presse og myndigheter.

Styret arbeider med regulatoriske spørsmål inn mot helsetilsyn, politikere og skattemyndigheter. Av aktuelle saker er det forhold rundt coronaepidemien og innføring av moms på kosmetisk kirurgi som har opptatt foreningen siste år. NFEP er en underavdeling av Plastikkirurgisk forening som igjen er en underavdeling av Legeforeningen. NFEP bidrar også til faglig formidling blant medlemmene og avholder et internasjonalt og populært kurs i Oslo for estetiske kirurger hvert annet år. Styret består av 3 kirurger, der blant annet vår egen Christian Busch har vært aktiv i styret til denne foreningen i 10 år i ulike roller, og han er nå sekretær i styret.

En enkel og kort forklaring, men likevel en viktig del av det vi arbeider med på vår klinikk!


Ofte stilte spørsmål: Bukplastikk

Hva er egentlig en bukplastikk?

Bukplastikk, også kallet mageplastikk, er en mageoperasjon som gir strammere hud og en flatere mage. Målet med denne operasjonen er å fjerne uønsket hud på magen. Inngrepet egner seg mest for de som opplever at de har for mye fettvev og løs hud på magen, eller ofte en kombinasjon av dette. Ved bukplastikk eller mageplastikk korrigeres vanligvis tre forandringer som har kommet etter svangerskap eller overvekt. Det er først og fremst hudoverskudd, men også overstrukket bukvegg og til slutt overskudd av fett på magen. Av og til er det også bukveggsbrokk, vanligvis i navlen som også kan og bør korrigeres hvis det er tilstede. En bukplastikk vil dermed gi en strammere hud på magen, rettere form og slankere fasong. Bukplastikk er et stort inngrep, og kan ta fra 1,5-3 timer.

Hvem kan gjennomføre en bukplastikk?

For å få et best mulig resultat, bør pasienter som skal utføre bukplastikk være noe slanke før inngrepet, dvs. helst ikke ha en BMI over 28. Dersom vekten er høyere, vil det være utfordrende å lage magen helt flat. Risikoen for komplikasjoner øker også dersom vekten er høy. Ettersom bukplastikk ikke er en slankeoperasjon er det gunstig for deg som er overvektig å slanke deg i forkant av operasjonen.

Hvordan er tiden etter operasjonen?

I de fleste tilfeller vil det være smerter i etterkant av operasjonen og en risiko for komplikasjoner, som det er ved all kirurgi. De som gjennomgår en bukplastikk er ikke i stand til å gå på arbeid på ca- 2-3 uker, og de kan ikke trene på ca. 4-6 uker. Etter 6 uker kan pasientene trene normalt, men bukveggen vil ikke oppnå full styrke før det har gått 3 måneder. Pasientene bør frem til dette unngå eksempelvis tunge løft på over 10 kilo.

Hva kan jeg forvente meg dersom jeg gjennomgår en bukplastikk?

Pasienters forventninger til bukplastikk varierer nok litt etter hvordan magen ser ut. Hvis huden er løs og det er mange strekkmerker, er vanligvis pasientene mest opptatt av at huden skal bli stram. Hvis det er en gravid form på magen, er pasienten opptatt av at magen skal bli flat. Ofte er det lett å oppfylle disse ønskene. Pasienter som er overvektige har ofte begge disse ønskene, og de fleste vil da også ha en mage som ser slank ut. Det er ikke alltid mulig å oppnå, og vi bruker da lang tid på å forklare hva som er mulig å få til. Vi kan lage huden stram, vi kan redusere underhudsfettet, men en helt flat mage er nok dessverre ikke da like enkelt å oppnå.


Pasientpost - Ikke alle tilbydere opptrer like profesjonelt

Anbefales! Jeg har tatt injeksjoner i flere år nå, og har i den forbindelse fått testet ut mange ulike klinikker i Bergensområdet. Jeg har opplevd mye forskjellig og man kan trygt si at ikke alle tilbydere opptrer like profesjonelt. Det var først når jeg besøkte PK1 for to år siden at jeg fant mitt nye «go-to» sted for injeksjonsbehandlinger.

  

Nye og flotte lokaler

Det første som møter en når man kommer til PK1 på Sandsli er nye, flotte lokaler. Man parkerer rett utenfor inngangen og går opp i andre etasje. Nå under Covid venter man utenfor inngangsdøren og blir møtt av en hyggelig ansatt som kommer ut og ønsker deg velkommen. Før du får gå inn tas det en temperaturssjekk, slik at man unngår evt. sykdom i lokalene. PK1 har en stor og flott resepsjon med mange sitteplasser. Når timen begynner blir man hentet av kirurg som tar deg med inn på et lyst og fint legekontor.

En følelse av trygghet

Dr. Christian Busch er utrolig dyktig. Han er spesialist i plastikk kirurgi og har bred erfaring innen kosmetisk kirurgi med spesiell kompetanse innen blant annet ansiktskirurgi. Du føler deg virkelig trygg på at han vet hva han gjør. Ansiktet studeres nøye slik at resultatet skal bli så perfekt som mulig. Behandlingen er raskt unnagjort og uten noe særlig ubehag. Om ønskelig kan man få bedøvelseskrem før behandlingen starter. Jeg for min del har ikke benyttet meg av dette. Det er alltid en sykepleier tilstede under timen, og hun informerer deg om hva du ikke bør gjøre en stund etter behandling og man får med seg et skriv hjem.

Oppfølging

Etter behandlingen får man time for oppfølging. Jeg har benyttet meg av dette et par ganger. Det er veldig betryggende å vite at legen ser over at alt er som det skal rundt to uker etter behandling. Om noe må justeres gjøres dette kostnadsfritt på oppfølgingstimen. Før jeg begynte med injeksjoner slet jeg litt med migrene, men dette har forsvunnet helt etter at jeg begynte å ta jevnlige behandlinger ca to ganger per år. I tillegg slipper jeg sinnarynken og ser mer frisk og opplagt ut.

Konkurransedyktig på pris

Jeg kan varmt anbefale PK1 og Dr. Busch. Du finner ikke et bedre sted for slike behandlinger enn her. En profesjonell klinikk der pasientene blir godt ivaretatt. Injeksjonene settes av en meget erfaren lege som gir deg trygghet. Et annet pluss er jo også at de er konkurransedyktig på pris.

Kvinne, 35 år

Brystoperasjoner er mer enn bare silikon – Skal jeg gjøre dette privat eller offentlig? In Magasinet

Fortsatt er det mange som forbinder brystoperasjoner med en ung pasientgruppe bestående av «enkle blondiner» med et noe forskrudd selvbilde, lange vipper og mye silikon. Dette er en myte.

– Våre brystpasienter er helt alminnelige kvinner i alle aldre, med ulike behov og med ulike ønsker, forteller dr. Tom Inge Ørner ved Plastikkirurg1 på Sandsli i Bergen. Faktum er at moderne brystkirurgi er langt mer enn bare brystforstørrende inngrep med eget fett eller silikon. Plastikkirurgi består ikke bare av kosmetisk kirurgi, men også rekonstruktiv kirurgi. Det meste av dagens brystkirurgi utføres i regi av det offentlige. Det vil si i praksis at disse pasientene er henvist fra fastlegen til et offentlig sykehus eller en privatklinikk som har avtale med et helseforetak. Dette er operasjoner som ofte gir rett til nødvendig helsehjelp, dvs utføres «gratis» og gir rett til sykemelding. Ofte er indikasjonen mellom kosmetisk kirurgi og operasjoner som gir rett til nødvendig helsehjelp, uklare. Denne type kirurgi er heller ikke alltid øverst på prioriteringslisten i det offentlige. Mange av våre pasienter forteller også at ventetiden både for vurdering og operasjon er lang.  Noen ganger handler det om nødvendig helsehjelp, andre ganger kosmetisk og i de fleste tilfeller en kombinasjon. – Vurderer du en brystoperasjon, uansett årsak, anbefaler jeg at du først tar en prat med fastlegen din. Fastlegen vil kunne fortelle deg om du har rett til å få dekket inngrepet av det offentlige. Dersom du ønsker en rask, grundig, objektiv, ærlig og uforpliktende vurdering, er du alltid velkommen til PK1, sier dr. Ørner.

Vil du lese mer? Klikk deg innom In Magasinet sin hjemmeside!

«Etter mye research valgte jeg PK1...»

Vår visjon her på Plastikkirurg1 er at vi skal ha Norges mest fornøyde pasienter. Vårt mål er ikke å operere eller behandle alle, men vårt mål er at de som kommer hit skal få oppfylt sine forventninger! Hva sier så våre injeksjonspasienter om oss?

Etter mye research valgte jeg PK1 da jeg fant ut at det var en kirurg som utførte behandlingene. Nå etter behandlingen kan jeg si at det absolutt stod til forventingene om at dette er en trygg og sikker klinikk! Veldig betryggende at det både er kirurg og sykepleier tilstede under behandlingen.

Jeg har utført injeksjonbehandling tidligere på andre plasser, men valgte PK1 denne gangen på grunn av det gode førsteinntrykket av klinikken, og på grunn av de ansatte som jeg møtte da jeg fulgte min mor hit for operasjon.

Jeg har tatt injeksjoner andre steder flere ganger, men valgte PK1 denne gangen grunnet pris. Det var en trygg og troverdig klinikk, og jeg ønsker å komme tilbake.

Ønsker du booke tid til en uforpliktende konsultasjon? Du kommer direkte til vårt bookingssystem ved å klikke her! Du kan selvsagt også ringe oss på 55 99 11 00, eller sende oss en melding på Facebook eller Instagram.


Restylanebehandling og koronavaksine

Bivirkningene av Restylanebehandling er oftest knyttet til nålestikkene pasienten får når fillerne settes. Enkelte opplever å bli litt rød og hoven, og i tillegg kan det bli små blåmerker. Det er også mulig med andre komplikasjoner, men disse er sjeldne. Det kan være problemer som ujevnheter i huden, sjeldnere infeksjoner på behandlingsstedet, eller  allergier mot virkestoffet. Kan det forekomme reaksjoner etter en fillerbehandling ifb. med koronavaksinen? Dr. Busch gir deg svaret.

Det har vært observert immunologiske reaksjoner på hyaluronsyrebaserte fillere, som eksempelvis Restylane, både med Moderna- og Pfizervaksinen. Dette har likevel vært milde og forbigående plager, og personer som har fillere skal ikke måtte utsette vaksinering.

De aller fleste som har gjennomført en injeksjon med Restylane opplever ingen ubehag i forbindelse med koronavaksine. I få tilfeller kan de oppleve forbigående hevelse og ømhet i behandlingsområdet, men dette er ufarlig og gir seg etter noen få dager. Hos oss anbefaler vi at pasienter utsetter en eventuell Restylanebehanding til noen uker etter vaksinering, slik at immunresponen fra vaksinen har fått roet seg. Dette for å være på den sikre siden.


Våre fire søyler

Felles for alle våre pasienter som kommer er at de ønsker et naturlig resultat. Pasienter ønsker ikke lenger å se opererte ut. De ønsker å føle seg fine og kunne være den beste utgaven av seg selv. Mange oppsøker oss for å endre på noe de selv ikke kan gjøre noe med. Hos oss deler vi klinikkens tilbud inn i fire søyler; Brystkirurgi, figurforming, ansiktsbehandlinger, og ikke-kirurgiske behandlinger.

Brystkirurgi

Den vanligste operasjonen vi utfører er brystforstørring. De fleste som ønsker en brystoperasjon er voksne damer som er ferdige med å få barn. Til alle våre pasienter tilbyr vi kun markedets beste proteser; Motiva og Mentor. Vi har valgt to ulike typer, slik at pasientene selv kan få være med å velge hva de ønsker. De som kommer innom oss for en konsultasjon får også tilbudet om en 3D-simulering, slik at de kan se hvordan brystene vil se ut etter en operasjon. Felles er at mange nå vil ha små og naturlige bryst, fremfor at brystene ser store og opererte ut. Hos oss er du i de beste hender, bokstavlig talt. Dr. Ørner har utført over 8500 brystoperasjoner i løpet av sin lange karriere som plastikkirurg, og er med dette en av landets fremste brystkirurger.

Figurforming og «mummy makeover»

Behandlinger som figurforming og «mummy makeover» passer for dem som har slanket seg mye, eller for de som har vært gravide med flere barn. «Når kundene velger figurforming vil de gjøre noe med det de ikke er fornøyd med og som de ikke kan gjøre noe med selv», i følge dr. Ørner. Eksempelvis fjernes overflødig hud etter kraftig vektreduksjon. Mange ønsker også å fjerne fett som er vanskelig å slanke eller trene bort. Dette lar seg likevel lett gjøre med fettsuging og kan gjøres med en sprøyte eller en maskin, og det er dette vi kan gjøre for våre pasienter. Den vanligste figurformende operasjonen er en full bukplastikk med eller uten fettsuging. De som har fått utført en «mummy makeover» ønsker også ofte en oppstramming av brystene med eller uten en liten protese. Tidligere kvittet man seg med fettet, men nå er det blitt mer og mer vanlig å sette fettet inn igjen andre steder - som ved en brystforstørring. Slike operasjoner kan utføres samtidig slik at sykefraværet blir kortest mulig, og slik at pasienten ikke må gå gjennom flere ulike operasjoner.

Ansiktsbehandlinger

Ansiktsbehandlingene som utføres på Plastikkirurg1 er både kirurgiske og ikke-kirurgiske. Vi ønske å være en klinikk der våre pasienten får alt på et sted. Hos oss møter du både hudpleier, kosmetisk sykepleier og kosmetiske kirurger. Når det gjelder ansiktsoperasjoner var øyelokksoperasjon den vanligste operasjonen, men nå er ansiktsløftninger som regjerer. Den vanlige ansiktsløftningspasienten er en kvinne på over 50 år, der løs og slapp hud påvirker utseende og selvfølelse. Måten ansiktsløftningen utføres på i dag gjør at man får et naturlig utseende og ikke ser operert ut, slik man gjorde i mye større grad tidligere, i følge dr. Ørner og dr. Busch. De som velger ansiktskirurgi velger ofte dette i kombinasjon med hudforbedrende behandlinger.

En uforpliktende konsultasjon

Alle våre pasienter må gjennomføre en konsultasjon hos dr. Busch eller dr. Ørner, før en eventuell operasjon. Ved en konsultasjon får du vurdering og informasjon av en av våre plastikkirurger, og du vil få anledning til å fortelle om dine ønsker og forventninger. Vi setter av god tid slik at all informasjon blir formidlet, og slik at alle spørsmål kan besvares. Alle våre konsultasjoner er helt uforpliktende, og våre kirurger vil sørge for at en avgjørelse er godt og grundig gjennomtenkt. Hos oss opererer vi kun dersom vi ser at pasienten er tjent med det, og dersom vi ser at en operasjon kan gi ønsket resultat. Du kan enkelt booke en konsultasjon ved å klikke på denne linken. Velkommen til oss!

Tekst: In Magasinet

Rumpeforstørring hos PK1

Rumpeforstørring kalles også ofte for «Brasiliansk rumpeforstørring» eller «Brazilian Butt Lift», og har som formål å forstørre og forbedre formen på rumpen ved hjelp av eget fett. Hos oss på PK1 er dette et inngrep som ofte gjennomføres, og dr. Christian Busch tar i dette innlegget for seg det mange lurer på i forkant av denne operasjonen.

Økende interesse for rumpeforstørring

De siste 10 årene har det vært en økende interesse for rumpe og rumpeforstørring, mye på grunn av skuespillere og influencere som har frontet dette. Det begynte i USA og Sør-Amerika, og etter hvert har det også kommet til Europa. Ønskene er likevel litt annerledes i Europa. Det er få som ønsker store rumper. Det er mer vanlig med et ønske om rundere og yppigere form. Kvinner som har vært gravide eller gått ned i vekt vil gjerne opprette den formen eller volumet de hadde tidligere. Mange er også opptatt av en inndragning øverst på låret på siden og vil fylle ut denne slik at konturen blir jevn og buet.

Fettransplantasjon i Norge

Rumpeforstørring kan gjøres med fett eller implantater eller en kombinasjon av dette. Grunnet problemer med at implantatene flytter seg i ettertid, er dette lite brukt i Norge. Derfor er det rumpeforstørring med fettransplantasjon det eneste reelle alternativet her i landet.

Pasientforløpet hos PK1?

Før et slikt inngrep gjør vi en nøye vurdering av hudkvaliteten, hvor mye fett som skal flyttes og hvor det skal settes. Vi ser selvfølgelig også på hvor fettet skal høstes fra, og en forutsetning er at det er nok fett tilgjengelig for høsting uten at det blir problemer der fettet hentes fra.

Operasjonen gjøres vanligvis i narkose og starter med at fettet høstes ved skånsom fettsuging. Det er vanligste er å høste fett fra mage og flanker, men det kan også være fra utside lår, innside lår og knær. Pasienten snus så over på rygg før fettet settes inn i under huden på baken og evt på siden av hoften. Når vi er ferdig, vekkes pasienten og ligger noen timer til observasjon før de kan reise hjem.

Etter operasjonen

I tiden etter inngrepet er det viktig at ikke det transplanterte området belastes, og pasienten har streng instruks ikke å sitte på baken. Det vil nemlig hindre det transplanterte fettet i å feste seg. Dette forbudet gjelder i 14 dager. På klinikken får pasientene et spesielt kompresjonsplagg som er tilpasset dette inngrepet. Noe av fettet vil forsvinne den første tiden, og vanligvis vil 70% av fettet overleve og bli der. Dette er levende vev og vil selvfølgelig følge variasjoner i vekt som annet fett på kroppen.

Som en tommelfingerregel går det bare an å doble fettmengden på et område etter et slikt inngrep. Dette er både relatert til ernæringsmulighet fra det opprinnelige vevet og trykket transplantasjonen gir. Derfor kan det være vanskelig å oppnå ønskelig mengde vev på utsiden av låret etter et inngrep hvis det er lite vev der i utgangspunktet. Det kan da blinødvendig å gjøre en ny transplantasjon når det er gått noen måneder for å gi ønsket kontur på låret