For de fleste av oss som vurderer å gjennomgå en operasjon, vil det dukke opp mange tanker. Vi er alle redd for at det skal skje noe alvorlig, at det blir smertefullt eller at forventninger til resultatet ikke blir oppfylt. Derfor er det så viktig at vi ikke bare har tillit til kirurgen, men til alle som er delaktig i behandlingen. På PK1 møter du et team som er håndplukket for sin kompetanse og serviceinnstilling. Her kan du med andre ord senke skuldrene i trygg forvissning om at du er i de beste hender. 

Visjonen til dr. Tom Inge Ørner og dr. Christian Busch da de startet PK1 var at klinikken skulle bli et førstevalg for pasientene dersom de en dag skulle trenge deres kompetanse. For å nå denne visjonen er de avhengig av det beste teamet rundt seg. 

– Vi har håndplukket vårt «Dream Team». Dette er mennesker som er serviceinnstilte, har spesialkompetanse, lang erfaring og ikke minst som har lidenskap for jobben sin, slik at du som pasient hele tiden skal føle deg sett og ivaretatt på best mulig måte. Pasientene som kommer hit ønsker å føle seg trygge og spesielle, derfor var det ekstra viktig for oss å finne de riktige menneskene, forteller dr. Ørner. 

En typisk pasientreise ved PK1 starter gjerne med et besøk på nettsiden til klinikken før man bestiller en konsultasjon. 

Sykepleier 

Den første man kommer i kontakt med er som oftest Britt Jorunn. Hun er jobber i administrasjonen, recovery og er sykepleier. Det er hun som håndterer de fleste mailer og her trenger man aldri vente mer enn noen timer, maks en arbeidsdag før du får svar på din henvendelse. PK1 har som målsetning å alltid ha kort ventetid både på konsultasjoner og operasjoner. 

– Britt Jorunn har jobbet sammen med meg i nesten 16 år, først ved Teres Medical Group og senere ved Aleris på Nesttun. Vi kjenner hverandre godt etter hvert, og selv om jeg til tider kan være krevende å arbeide sammen med, fulgte hun med til Sandsli, sier dr. Ørner.

Britt Jorunn har ansvar for det meste i forhold til pasientkontakt, alt som har med resepsjonen, tilrettelegging av konsultasjoner og operasjonsprogram. Alle pasienter går med hennes visittkort i vesken og alle får beskjed om å ringe dersom de lurer på noe. 

Våre operasjonssykepleiere 

På selve operasjonsstuen møter du våre operasjonssykepleiere. Deres oppgaver på PK1 består i å assistere kirurgen under inngrepet. De har også ansvaret for at det nødvendige utstyret er på plass samt at alle sterile prosedyrer, desinfeksjon og dekning er utført i henhold til satte prosedyrer. I tillegg har de ansvar for håndtering av kirurgiske instrumenter (vask, pakking og sterilisering mm.). 

Våre anestesisykepleiere 

Noen andre du møter på operasjonsstuen er våre anestesisykepleiere. I tillegg til å være en del av anestesiteamet, har de ansvar for driften av operasjonsstuene, gjennomføringen av operasjonsprogrammet, bestilling av medisinsk forbruksmateriell, medisinsk gass og medisiner. De er også veldig opptatt av at du som pasient skal føle deg trygg, godt informert og godt ivaretatt under hele forløpet før, under og etter en operasjon. 

Kontorleder 

Cathrine har vært med å planlegge, bygge og igangsette alle klinikkene dr. Ørner har startet Bergen. Hun har vært med å tegne lokalene, bestemt interiør og farger, utarbeidet logistikk og rutiner. Det har hele tiden vært en plan at Plastikkirurg1 skal være den beste private klinikken for deg som pasient. Etter tre forsøk har de endelig klart å lage den klinikken deres pasienter bør kunne forvente og fortjener. I tillegg er klinikken laget slik at jobben kan utføres på en optimal måte mht. kvalitet og drift. 

Vi, alle som jobber ved Plastikkirurg1, er opptatt av din sikkerhet som pasient i tillegg til at vi setter som høyeste prioritet at du skal bli fornøyd. Velkommen til oss!