Blogg

Det er lov å be om hjelp

Plastikkirurg1

Vi er allereie ved slutten av januar, og det nye tiåret er godt i gong. Dei aller fleste er tilbake til kvardagen, og alt det den inneber. Nokon meir ambisiøse enn andre, slik det ofte er ved eit årsskifte. Kvar fjerde nordmann har eitt eller fleire nyttårsforsett, og desse forsetta…

les mer

Forskning på fettvevsfunksjoner

I Hormonlaboratoriets forskningsgruppe ved Haukeland Universitetssykehus forsker vi på menneske-fettceller som gir uvurderlig informasjon om fettceller sin biologiske funksjon. Økt kunnskap om fettvevets funksjon kan gi grunnlag for nye behandlingsmetoder mot fedme og fedmerelatert sykdom i fremtiden. Det er svært viktig å forske på humant materiale da det kan gi…

les mer

Vet dere? Jeg gjør dette for meg selv, jeg.

Jente i engen

Jeg hadde aldri trodd at speilbildet mitt ville bli som dette Jeg vet ikke hvor mange ganger i uken jeg står kliss naken foran speilet, mens jeg drømmer tilbake til hvordan kroppen min så ut før graviditet og all den (fantastiske) ammingen. Om bare litt av den overflødige huden var…

les mer

Trening etter operasjon

Mange av pasientene våre trener mye og har spørsmål i forhold til treningsopphold rundt et inngrep. Vi opplever at mange er utålmodige i forhold til å begynne å trene igjen. Vi har en generell anbefaling i forhold til å unngå trening 6 uker etter alle våre operasjoner, men dette vil…

les mer

Sykepleierstudent Rebecca #2

Klinikk

En vanlig dag som sykepleierstudent på Plastikkirurg1 En vanlig dag starter som regel kl 8 og varer til 16. Dagen starter med at jeg tar på meg uniform og deretter sjekker, og skriver ut dagens program. Mens jeg venter på at første pasient kommer koker jeg kaffe, tenner lys, og…

les mer

Sykepleierstudent Rebecca

Seng

Mitt navn er Rebecca. Jeg er en sykepleierstudent som var så heldig å få praksis her i 8 uker på Plastikkirurg1. Nå går jeg siste året mitt på Høyskolen på Vestlandet, campus Stord. Jeg jobber til vanlig på et sykehjem på en dementavdeling, så dette er noe helt nytt og…

les mer

Motiva Minimal Scar

En av leverandørene av brystproteser, Motiva, har laget spesialdesignede engangsinstrumenter som sammen med protesenes spesielle egenskaper gjør det mulig å lage snittet i huden ned mot 2,5 cm ved innsetting av brystproteser. En forutsetning for at dette skal være mulig er at protesen tåler en slik manipulering uten at det…

les mer

Regulering av kosmetisk kirurgi i Norge

Inngrep

All helsevirksomhet i Norge reguleres av helsepersonelloven. Denne loven ligger også til grunn for vår virksomhet. Helsepersonelloven sier blant annet noe om forsvarlighet, krav til organisering av virksomhet, journalføring og informasjonsplikt. Aldersgrense for bestemmelse over egen helse er i utgangspunktet 16 år (pasient- og brukerrettighetsloven), men i forarbeidene til loven…

les mer