Blogg

Trening etter operasjon

Mange av pasientene våre trener mye og har spørsmål i forhold til treningsopphold rundt et inngrep. Vi opplever at mange er utålmodige i forhold til å begynne å trene igjen. Vi har en generell anbefaling i forhold til å unngå trening 6 uker etter alle våre operasjoner, men dette vil…

les mer

Sykepleierstudent Rebecca

Seng

Mitt navn er Rebecca. Jeg er en sykepleierstudent som var så heldig å få praksis her i 8 uker på Plastikkirurg1. Nå går jeg siste året mitt på Høyskolen på Vestlandet, campus Stord. Jeg jobber til vanlig på et sykehjem på en dementavdeling, så dette er noe helt nytt og…

les mer

Motiva Minimal Scar

En av leverandørene av brystproteser, Motiva, har laget spesialdesignede engangsinstrumenter som sammen med protesenes spesielle egenskaper gjør det mulig å lage snittet i huden ned mot 2,5 cm ved innsetting av brystproteser. En forutsetning for at dette skal være mulig er at protesen tåler en slik manipulering uten at det…

les mer

Regulering av kosmetisk kirurgi i Norge

Inngrep

All helsevirksomhet i Norge reguleres av helsepersonelloven. Denne loven ligger også til grunn for vår virksomhet. Helsepersonelloven sier blant annet noe om forsvarlighet, krav til organisering av virksomhet, journalføring og informasjonsplikt. Aldersgrense for bestemmelse over egen helse er i utgangspunktet 16 år (pasient- og brukerrettighetsloven), men i forarbeidene til loven…

les mer

Hva skjer på operasjonsdagen?

plastikkirurg1

For mange kan et kirurgisk inngrep virke skremmende, og de kan ha mange spørsmål rundt hva som skal foregå. Her forsøker vi å liste opp forløpet ved en vanlig operasjon hos oss. Når du kommer til operasjon ved Plastikkirurg1, er forløpet bestemt på forhånd. Inngrepet som skal gjøres, tiden det…

les mer

Silikonproteser fra Motiva

I løpet av få år har Motiva med sine brystproteser klart å få en stor andel av markedet for brystforstørrelse selv om selskapet har vært en ny aktør innenfor dette feltet. Det er flere grunner til det. En av hovedårsakene til at protesen tidlig ble så populær blant kirurger, var…

les mer

The Dream Team

For de fleste av oss som vurderer å gjennomgå en operasjon, vil det dukke opp mange tanker. Vi er alle redd for at det skal skje noe alvorlig, at det blir smertefullt eller at forventninger til resultatet ikke blir oppfylt. Derfor er det så viktig at vi ikke bare har…

les mer