Injeksjoner

Injeksjoner - Utføres av lege/kirurg

De siste 15 årene har injeksjonsbehandlinger i ansiktet ført til betydelige endringer av den kosmetiske ansiktskirurgien. Med kosmetiske injeksjonsbehandlinger mener vi injisering av neurotoksiner og fillere. Toksinene svekker mimisk muskulatur, og fillerne er volumøkende stoffer som kan fylle defekter og fremheve konturer i ansiktet.

Injeksjoner utføres av lege

Det siste året har helsemyndighetene gjennomført tilsyn av kosmetiske klinikker som ikke har hatt leger tilstede. Tilsynsmyndighetene har gitt kraftig kritikk til disse klinikkene, og gitt pålegg om endring av praksis. Regelverket er presisert når det gjelder legens rolle ved de aktuelle behandlingene.
Plastikkirurg1 har endret rutinene sine etter at dette ble kjent slik at ingen injeksjonsbehandlinger, med neurotoksiner og fillere, blir utført uten at pasientene er undersøkt av lege før behandling. Fra 01.04.20 har alle injeksjonsbehandlinger blitt utført av leger, og spesialister i plastikkirurgi, ved PK1.

Injeksjoner i ansiktet kan ha en rekke effekter som å glatte ut ujevnheter i huden, redusere rynker, forstørre lepper og kinn og fylle ut volumdefekter rundt øynene. Forandringer etter skader, kirurgi og sykdommer kan også forbedres.

En av de viktigste fordelene ved injeksjonsbehandlinger er at du vanligvis kan gå rett tilbake på arbeid etter behandlingen og risikoen for komplikasjoner er veldig lav.