I

Injeksjoner

Introduksjon

De siste 15 årene har injeksjonsbehandlinger i ansiktet ført til betydelige endringer av den kosmetiske ansiktskirurgien. Med kosmetiske injeksjonsbehandlinger mener vi injisering av neurotoksiner og fillere. Toksinene svekker mimisk muskulatur, og fillerne er volumøkende stoffer som kan fylle defekter og fremheve konturer i ansiktet.

Injeksjoner i ansiktet kan ha en rekke effekter som å glatte ut ujevnheter i huden, redusere rynker, forstørre lepper og kinn og fylle ut volumdefekter rundt øynene. Forandringer etter skader, kirurgi og sykdommer kan også forbedres.

En av de viktigste fordelene ved injeksjonsbehandlinger er at du vanligvis kan gå rett tilbake på arbeid etter behandlingen og risikoen for komplikasjoner er veldig lav.

Vil du vite mer, eller er du klar for å ta en uforpliktende prat?