Mange av våre injeksjonspasienter er særlig opptatt av hva de må tenke på før og etter en injeksjonsbehandling. Dette er ikke så rart, ettersom det er et par hensyn som må tas både i forkant og etterkant etter behandling med fillere eller toksininjeksjoner.

Det får større konsekvenser dersom det blir problemer etter en fillerinjeksjon enn ved en toksininjeksjon. Likevel, er det alltid viktig at huden over det området som skal behandles, ikke bør være irritert eller ha infeksjoner. Stikk i et slikt område vil kunne føre med seg bakterier, slik at det da kan bli en dypere infeksjon. Dersom bakterier kommer inn sammen med en filler, vil det bli infeksjon rundt et fremmedlegeme, og slike infeksjoner er vanskelig å få bukt med. Videre bør pasienter som bruker blodfortynnende være uten blodfortynning slik at det ikke er noen blødningstendens før injeksjonsbehandlingen. Hvis det er pågående blodfortynningsbehandling, vil stikkene kunne gi store blodutredelser. Ikke alle som bruker bodfortynning, kan holde opp med medisiner, og dette må skje i samråd med lege.  

Etter en injeksjonsbehandling skal man ikke bruke sminke de første 4 timer etter behandlinger. Dette for å hindre at bakterier kommer inn og setter seg rundt filleren før hullet i huden er forseglet. Videre bør man unngå å massere stikkene første dag slik at det som er satt ikke skal flytte på seg mens det er mobilt. Det er også ønskelig å kjøle ned injeksjonsstedet første kveld for å hindre at det blir noen blodansamling.

Ønsker du booke time til en injeksjonsbehandling? Det gjør du enkelte her!