Før du bestemmer deg for et kosmetisk inngrep, må man ha en konsultasjon med spesialist i plastikkirurgi. Selv om spørsmålene pasienter ønsker å stille kan variere, følger konsultasjonen vanligvis en noe strukturert tilnærming.

Informasjon fra kirurgen

Konsultasjonen begynner vanligvis med at du deler dine tanker og ønsker med kirurgen. Deretter følger en undersøkelse, og kirurgen kan følgelig gå gjennom forskjellige behandlingsalternativer, diskutere risikoene involvert og gi deg en realistisk forventning til resultatet du kan oppnå gjennom inngrepet. Ofte suppleres denne informasjonen med illustrerende bilder, om pasienten ønsker dette. Det er kirurgens ansvar å kommunisere informasjonen på en klar måte, og du får også med deg skriftlig informasjon om aktuelle inngrepet, slik at du kan gå gjennom dem i ditt eget tempo.

Spørsmål fra pasienten

Mange pasienter føler seg nervøse for selve operasjonen, narkosen og eventuelle smerter i etterkant. Det er helt naturlig å ønske å føle seg komfortabel med kirurgen, klinikken og operasjonsteamet før man tar en beslutning om å gå videre med inngrepet. Under konsultasjonen er formålet å ha en dialog, og at du som pasient får stilt dine spørsmål.

Andre viktige spørsmål som ofte kommer opp er relatert til smerter og ubehag etter inngrepet. Pasienter ønsker ofte å planlegge for tiden etter inngrepet, spesielt i forhold til arbeid og andre forpliktelser. Det å ha en klar forståelse av hvor lenge man kan forvente å være begrenset i aktiviteter som trening og jobb er viktig. Det er også viktig å huske at det ikke finnes noen “dumme” spørsmål – konsultasjonen er til for å gi deg tilstrekkelig informasjon slik at du kan ta en informert beslutning om du vil gå videre med operasjonen eller ikke.

Normalt med en ny konsultasjon

For de fleste pasienter kan denne konsultasjonssituasjonen føles uvant, og det kan være utfordrende å holde fokus og huske å stille alle spørsmålene du hadde i tankene. Det er faktisk ganske normalt å føle behov for en oppfølgningskonsultasjon for å få mer informasjon. Dersom en pasient ønsker å konsultere med begge våre kirurger, tilrettelegger vi gjerne for dette!