Trygg og sikker narkose

Ved Plastikkirurg1 gir vi oftest full narkose i kombinasjon med lokalbedøvelse. Lokalbedøvelsen settes da etter at du har sovnet og har effekt flere timer etter operasjonen.

Mange er bekymret før en operasjon, og kanskje spesielt i forhold til narkose. Dette har vi full forståelse for, og vi ønsker derfor at du i størst mulig grad får svar på dine spørsmål før operasjonen. Hos ellers friske mennesker er det i dag svært liten risiko forbundet med narkose. Det er likevel viktig at vi på forhånd har tilstrekkelige opplysninger om din helsetilstand, tidligere operasjoner/narkoser, medisinbruk, allergier etc. Disse opplysningene innhenter vi via et helseskjema som du fyller ut i god tid før operasjonen.

Intravenøse medisiner

Ved narkose bruker vi kun intravenøse medisiner. Du får derfor en kanyle på håndbaken eller i albuen. Deretter setter vi på deg overvåkingsutstyr mens vi starter medisineringen. Du sovner da rolig etter noen minutter. Like før du sovner får du puste ren oksygen på en maske. Når du får full narkose, puster du ikke selv under operasjonen. Du får derfor en liten maske ned i svelget etter at du har sovnet, og masken kobles til en pustemaskin. Dette vil du ikke merke, og masken fjernes idet du våkner. Noen kan være litt såre i halsen etterpå, dette er forbigående og helt ufarlig. Under hele operasjonen er det til enhver tid en anestesisykepleier og/eller en anestesilege som observerer deg nøye. Vi følger med på blodtrykk, puls, oksygeninnholdet i blodet etc. og doserer medisinene slik at du sover dypt gjennom hele operasjonen. Vi bruker ikke muskellammende medisiner, og du vil ikke våkne under operasjonen. Avhengig av type operasjon samt vår erfaring og kunnskap om forventede smerter gir vi deg evt. smertestillende medisiner intravenøst. Når operasjonen er ferdig, stoppes medisintilførselen, og du våkner og puster selv etter noen minutter. Du vil da få ytterligere smertestillende hvis du har behov for det.

Ved mindre kirurgi

Ved mindre kirurgi (for eksempel fettsuging, øyelokksplastikk og arrkorreksjoner) gir vi lokalbedøvelse i kombinasjon med en liten dose avslappende medisin. Du vil da veksle mellom å være litt våken og litt sovende, men hele tiden være i stand til å gi beskjed dersom noe er ubehagelig. Du vil ikke kunne se operasjonen, og det er hele tiden noen som sitter hos deg. Noen er på forhånd litt skeptiske til å skulle være delvis våken under en operasjon, dette er helt naturlig. Vår erfaring er likevel at de aller fleste i ettertid syntes dette var et godt alternativ og en positiv opplevelse.

Etter operasjon

Etter operasjonen blir du overført til oppvåkningsavdelingen hvor en sykepleier er sammen med deg. Her får du mat og drikke samt nødvendig informasjon om det videre forløpet. Du får også snakke med kirurgen før du drar hjem. Du kan vanligvis reise hjem etter ca. 30 minutter ved mindre inngrep og etter 1-2 timer ved større inngrep.

Nedenfor har vi laget en oversikt over vanlige spørsmål i forhold til narkose. Hvis du har noen spørsmål utover dette er du hjertelig velkommen til å ta kontakt med oss.

Vanlige spørsmål i forhold til narkose

Du skal alltid faste minst 6 timer før en operasjon, dette gjelder også hvis du ikke skal ha full narkose. Svelgerefleksen er sterkt redusert når du er i narkose, og hvis du ikke er fastende, kan du få mageinnhold i luftveiene. Melk og melkeprodukter regnes som mat i denne sammenhengen. Klare væsker som vann, saft, te/kaffe (uten melk) kan du drikke i moderate mengder inntil 2 timer før oppmøtetiden. Du kan også pusse tenner. Det er viktig å vite at fastereglene også gjelder røyk, snus, drops, tyggegummi etc. siden dette får magesekken til å produsere magesyre. Hvis du av ulike grunner ikke har fulgt fastereglene eller er i tvil om dette, er det viktig at du gir oss beskjed slik at vi kan ta hensyn til dette og gjennomføre narkosen på en trygg måte. Det er også viktig å gi beskjed på forhånd dersom du er plaget av sure oppstøt.

Når du er i narkose, er det til enhver tid en anestesisykepleier og/eller en anestesilege som passer på deg. Ved hjelp av flere ulike målinger og observasjoner sikrer vi at du sover dypt under hele inngrepet. Vi bruker ikke muskellammende medisiner, og vil derfor kunne registrere selv små endringer i narkosedybden og fortløpende justere dosene. Du vil derfor ikke våkne under operasjonen. Når operasjonen er ferdig, stoppes tilførselen av medisiner, og du våkner etter noen minutter. Med en gang du våkner kan du være litt omtåket, dette er helt vanlig og går fort over. Hvis du våkner før bandasjeringen er helt ferdig, kan du i noen tilfeller ha en erindring av å ha våknet under selve operasjonen. Hvis du opplever noe ubehag i forbindelse med oppvåkningen, er det bare å spørre oss. Du er også alltid velkommen til å ta kontakt med oss i ettertid slik at vi sammen kan oppklare eventuelle misforståelser.

Du får vanligvis beskjed om å ta Paracet før operasjonen. Under selve operasjonen får alle våre pasienter lokalbedøvelse. Denne bedøvelsen virker også en stund etter at du har våknet. Avhengig av type operasjon samt vår erfaring og kunnskap om forventede smerter etter de ulike inngrep, gir vi deg eventuelt også smertestillende intravenøst. Ved behov får du selvsagt mer smertestillende når du våkner. Når du er helt våken, kan du gå over til tabletter.

Mange er bekymret før en operasjon, og kanskje spesielt i forhold til narkosen. Dette har vi full forståelse for. Vi ønsker derfor at du i størst mulig grad skal få svar på alle dine spørsmål rundt dette. Hos ellers friske mennesker er det i dag svært liten risiko forbundet med narkose. Det er likevel viktig at vi på forhånd har tilstrekkelige opplysninger om din helsetilstand. Disse opplysningene innhenter vi via et helseskjema som du fyller ut i god tid før inngrepet.

Hvis du har behov for mer informasjon i forhold til narkosen, er du velkommen til å ta kontakt med oss her på klinikken.