Hva er plastisk kirurgi?

Det brukes flere ulike begreper om plastisk kirurgi som kosmetisk kirurgi, estetisk plastikkirurgi og plastisk kirurgi. Det kan virke som om disse begrepene brukes om hverandre. Plastisk kirurgi er et samlebegrep som omfatter både kosmetisk kirurgi og rekonstruktiv kirurgi. Kosmetisk kirurgi og estetisk kirurgi er det samme. Da er endring av utseendet hovedmålet med kirurgien. Det er nettopp dette Plastikkirurg1 kan hjelpe deg med. I Norge er det kun private klinikker som vår som tilbyr kosmetisk kirurgi. På offentlige sykehus gjøres det bare rekonstruktiv kirurgi hvor hensikten med kirurgien er rent medisinsk, dvs har som mål å bedre funksjon Det er altså plastisk kirurgi for å korrigere medfødte misdannelser, håndlidelser, skader og følgetilstander etter sykdom.

Hvorfor velger noen å gjennomføre kosmetisk kirurgi? Vel, det kan være så mangt. Men målet med det hele, er å oppnå en kosmetisk gevinst. Plastikkirurg1 har nettopp dette som sitt fagfelt. De vanligste inngrepene i Norge, er brystforstørrende operasjoner (med silikonimplantater), fettsuging og øyelokksoperasjoner.

Pasienter som gjennomfører en kosmetisk operasjon, betaler selv for inngrepet. Om du vurderer å gjøre et inngrep, så kan du kontakte Plastikkirurg1 for å få vite det du trenger om operasjonen. Kosmetiske inngrep gir for øvrig ikke rett til sykemelding i Norge.

Moderne plastisk kirurgi en relativt ung gren innenfor medisinen. Det finnes likevel flere eksempler på rekonstruksjon av neser som var brukket 2500 år før Kristus. Under verdenskrig dukket det opp en del nye typer skader på folk som var ute i feltet, og derfor ble det et behov for å rekonstruere ansiktene deres etter skudd- og brannskader. Siden har det vært i rivende utvikling. Den kosmetiske delen av det hele, oppsto når man forsto at også friske personer kunne ha et behov for skjønnhetsmessige inngrep. Siden har det bare utviklet seg, og det er i sterk vekst i hele verden.

Det er aller flest kvinner som gjennomfører plastisk kirurgi. Men det betyr ikke at det er utelukkende kvinner. Hos Plastikkirurg1 har vi både både menn og kvinner som pasienter.Her ved klinikken gjøres alle inngrepene som daginngrep. Det betyr at du kommer fastende, blir operert og reiser hjem etter en liten observasjonstid.