Christian Busch starter i ny jobb som overlege ved offentlig sykehus.

Den 01.12.22 begynte dr. Busch som overlege ved et offentlig sykehus i en 50%-stilling. I den nye jobben skal han i hovedsak utføre kreftkirurgi, samt rekonstruktiv kirurgi. Overlege Busch har en doktorgrad innen behandling av føflekkreft, og han har de siste årene savnet det å jobbe som overlege ved et offentlig sykehus hvor en tilbyr hele spekteret av plastikkirurgi. Dette etter å ha kun drevet med privat kosmetisk kirurgi hos oss på PK1. Vår spesialitet består som kjent av både plastisk kirurgi, men også rekonstruktiv kirurgi.  Begge disse delene av faget er integrerte i enhver behandling, og vi på PK1 setter stor pris på denne kompetansehevingen. Vi mener helt klart at dette vil komme alle våre fremtidige pasienter til gode. Overlege Busch vil være til stede på PK1 annenhver uke, og i de periodene dr. Busch ikke er på PK1, vil pasientene bli fulgt opp av dr. Ørner.