Da har jeg vært på klinikken som sykepleier student i 3 uker. Så langt har min praksis gått veldig fint. Jeg har blitt godt kjent med de andre ansatte og hvordan klinikken fungerer. Rutiner, prosedyrer, osv. begynner å komme på plass. I de tre siste ukene har jeg fått være med på en god variasjon av operasjoner, og jobbet mye på postoperativ avdeling. Mest av alt har jeg vært med på pasientforløpet fra operasjonsstuen og på recovery. Både dr. Busch og dr. Ørner har vært flink til å informere underveis i operasjoner, og jeg har lært mye.  Jeg har også fått sett klare forskjeller mellom operasjonssykepleier og anestesisykepleier når det kommer til deres rolle på operasjons stuen. Hverdagen har vært variert og ingen dager er helt like. I dag har jeg fått være med på lokalstue og sett en føflekk bli fjernet. Der er prosedyren noe helt annet enn på operasjonsstuen.

Det er tydelig å se at de som jobber på klinikken har jobbet sammen lenge og er et godt team. Arbeidsmiljøet er veldig bra og jeg føler at på en liten klinikk får man kanskje litt grundigere innblikk i de forskjellige funksjonene, enn man kanskje får på større avdelinger. Det har også vært greit å ha rutiner og forutsigbarhet de siste tre ukene og jeg vet som regel hva som må gjøres og når. Det er fremdeles spennende å lære og observere, og jeg gleder meg til å fortelle dere mer neste uke.