Jeg heter Martine og er sykepleierstudent ved Plastikkirug1. Jeg går mitt siste år på sykepleien ved Høyskolen på Vestlandet, avdeling Stord. Jeg begynte min praksis 30. april og skal være på Plastikkirurg1 til 14 Juni. Grunnen til at jeg ønsket å ha min praksis ved en kosmetisk klinikk var fordi jeg har i lang tid tenkt på å spesialisere meg som kosmetisk sykepleier og ville oppleve hverdagen ved en profesjonell klinikk. I tillegg til mine fremtidsplaner, har en tidligere student tipset meg om muligheten til å være i praksis ved Plastikkirurg1 i Bergen. Jeg tenkte at dette ville være en unik opplevelse i et nisjemarked. Jeg jobber også på et sykehjem i helgene, så dagene blir veldig variert og jeg får erfare mye forskjellig.

Nå har jeg vært her i nesten 2 uker og har både sett og lært mye nytt. Den aller første dagen fikk jeg masse informasjon, en god omvisning av klinikken, og møtte alle som jobber der. En av de først tingene jeg fikk være med på var en operasjon som dr. Ørner utførte. Jeg fikk også introduksjon på recovery avdelingen hvor jeg skal tilbringe mye tid i de kommende ukene. Min kontaktsykepleier på klinikken er Nina som er anestesisykepleier, hun har kontakt med pasienten pre-, per-, og postoperativt. Det har så langt vært lærerikt å se hvordan de forskjellige stadiene utføres og hvordan det tverrfaglige samarbeidet mellom alle på operasjonsstuen foregår. Alle har forskjellige, spesialiserte kompetanser og man må samarbeide for å få alt til å gå rundt. De må jobbe sammen som et team.

Jeg kommer i de neste 5 ukene til å oppdatere dere på min hverdag her og hvordan det er å være sykepleierstudent ved en plastikkirurgisk klinikk. Innleggene finner du på bloggen til Plastikkirurg1 og vil bli linket til på Facebook.