Det er mange meninger og myter rundt kosmetisk plastikkirurgi. Dette er også en bransje som har gjennomgått enorme endringer de siste årene. Dr. Tom Inge Ørner ved Plastikkirurg1 på Sandsli i Bergen er en av landets mest erfarne plastikkirurger og han forteller at arbeidsdagene ser helt annerledes ut nå enn de gjorde for noen år tilbake.

Dr. Tom Inge Ørner er en av Norges mest erfarne plastikkirurger med bakgrunn fra både offentlig og privat helsevesen. Han kan skilte med en lang merittliste, og i dag driver han Plastikkirurg1 sammen med den litt yngre, men like erfarne kollega, dr. Christian Busch. På deres nye klinikk Plastikkirurg1 utfører de alt innen privat kosmetisk plastikkirurgi med unntak av neseoperasjoner. Her gjøres det både kirurgiske og ikke-kirurgiske behandlinger, som diverse injeksjonsbehandlinger, ulike peelinger og andre hudbehandlinger.

Kirurger med lang erfaring

Dr. Ørner forteller at mye er annerledes nå i forhold til da han startet sin første klinikk i 1995.
– Det var en helt annen jobb i starten. Da gjorde vi stort sett bare fettsuginger, brystforstørringer og øyelokksoperasjoner. I dag gjør vi alle typer kosmetiske operasjoner. I 2018 på Plastikkirurg1 var gjennomsnittsalderen for våre pasienter 43 år, over 90 % av pasientene var kvinner i motsetning til tidligere da kjønnsfordelingen var jevnere og pasientene var yngre.

Mer åpenhet

– I dag er alle former for kosmetiske behandlinger blitt mye mer akseptert og de fleste av våre pasienter deler villig sine tanker og erfaringer med venner og familie, i motsetning til tidligere da dette var mer tabubelagt. I dag deler man til og med sine operasjoner med ukjente på nettet. Våre pasienter kommer i dag gjerne sammen med noen til konsultasjon og de er god forberedt. Når de kommer hit for konsultasjon er det like mye for å se klinikken, vite hvem som skal operere og tilrettelegge det rent praktiske. Selv om de har innhentet mye informasjon på forhånd ønsker de å bli beroliget i forhold til risiko, smerter, og forventet resultat. Fordi pasientene våre er grundig informert og kirurgene vurderer hver enkelt pasient nøye, gir dette høy grad av fornøydhet, liten risiko og kort tid borte fra jobb og hverdagsliv.
Dr. Ørner forteller også at han tidligere utførte flere operasjoner for det offentlige. I dag gjør Plastikkirurg1 kun private kosmetiske behandlinger.
– Vi ønsker å være en klinikk som dersom du en dag skulle trenge vår kompetanse, så vil vi gjøre alt for å oppfylle dine forventninger.

Fornøydhetsgaranti

– Vår visjon er å bli Norges mest anerkjente privatklinikk, ditt førstevalg for kosmetiske behandlinger, både kirurgiske og ikke-kirurgiske. For å oppnå dette målet har vi håndplukket profesjonelle, dedikerte og engasjerte medarbeidere som alle er opptatt av at du som pasient skal få en optimal opplevelse fra første kontakt.
Plastikkirurg1 tilbyr også sine pasienter en «Fornøydhetsgaranti».
– Beslutningen om å foreta et kirurgisk inngrep er sammensatt. Vurderingen og avgjørelsen vil alltid foregå på våre pasienters premisser. Vår jobb er å foreta en riktig beslutning sammen med deg.

Mye kan man klare selv!

– Ofte oppsøker pasientene oss med noe de opplever som et problem som de ikke selv kan løse gjennom livsstilsendring, endring i kosthold og trening. Dette kan man finne ut av ved å diskutere med fastlegen, familie, venner eller oss på Plastikkirurg1.
– I dag gjør vi mye mer enn bare pupper. For eksempel er det mange som kommer med føflekker, gamle arr eller forandringer etter graviditet og slanking. Ofte vil pasientene ha utført mange små inngrep samtidig. Det er i dag mye vanligere at pasientene får utført ansiktsløft kombinert med andre ansiktsinngrep. Vi har stadig flere kombinasjonsinngrep, ett av disse er fettsuging hvor fettet som fjernes kan transplanteres til f.eks. brystene eller rumpen.

Prioriterer seg selv

Dagens moderne kvinner stiller store krav til både seg selv og andre. De ønsker å leve et aktivt liv og prioriterer derfor seg selv og egen helse.
– Alle har et ønske om å bli den beste utgaven av seg selv, forteller dr. Ørner.
– Mange har en «tidstyv» i livet sitt. Et problem de har hengt seg opp i og som det er vanskelig å gjøre noe med selv. «Problemet» blir de stadig minnet på i hverdagen, for eksempel når man skal prøve en kjole eller skal på stranden. Hvis det ikke er for komplisert, for vondt eller for dyrt å gjøre noe med «problemet», kan det å få det fikset gi økt livskvalitet for den det gjelder.
Alderen på våre pasienter er noe som går igjen når det snakkes om kosmetisk kirurgi. Media kan gi ofte gi inntrykk av at det er hovedsakelig unge jenter som lar seg operere. I fjor var under 1 % av de vi opererte under 20 år. En gjennomsnittspasient hos oss er en voksen kvinne, med et vanlig liv.

Nye lokaler

– Plastikkirurg1 har innredet helt nye lokaler skreddersydd til våre aktiviteter. Der finnes tre operasjonsstuer med nytt og topp moderne utstyr. Det er viktig for oss å ha det beste utstyret og de beste medarbeiderne. Det mener vi våre pasienter bør kunne forlange og forvente når de velger å få utført en kosmetisk operasjon på en privatklinikk.
Dr. Ørner understreker imidlertid at det aller viktigste for deg som pasient er at du velger riktig kirurg. Kompetansen til kirurgen er det som betyr aller mest.
– Vi ønsker å være det stedet du kommer til dersom det er noe du lurer på, og det stedet du kommer tilbake til hvis det er noe du vil ha gjort. Vi skreddersyr alltid pasientforløpet slik at det passer til hver enkelt og er alltid tilgjengelige for deg hele døgnet i tiden etter en operasjon!

Tekst: Mona Gullstein |  InMagasinet Bergen