Ved Plastikkirurg1 har vi siden oppstart høsten 2017 hatt ulike «vær varsom» grupper av pasienter. Pasienter i aldersgruppen 18-20 år har vært en av disse gruppene. Vi, dr. Busch og dr. Ørner, har hatt som regel at alle i denne aldersgruppen som ønsker en konsultasjon ved vår klinikk skal undersøkes og vurderes uavhengig av begge kirurger. Vi oppfordrer også disse pasientene til å bringe med seg foreldre eller foresatte. Før Plastikkirurg1 tilbyr denne pasientgruppen noen form for behandling, har vi sammen diskutert pasienten. Dersom det ikke har vært samsvar oss i mellom, har vi heller ikke tilbudt pasienten noen form for behandling.

Vi ser likevel etter ett års drift at denne pasientgruppen utgjør en veldig liten gruppe av pasienter. Selv om kosmetisk kirurgi utføres og er tillatt på pasienter over 18 år i Norge i dag, har vi på Plastikkirurg1 sammen bestemt nå i april 2019 at vi ikke lenger ønsker å tilby kosmetiske behandlinger til pasienter under 20 år. Dette gjelder både kirurgiske og ikke-kirurgiske behandlinger, som for eksempel injeksjoner.