Ingen ny avtale med Helse Vest

Fra 1. januar i år er alle avtaler som Helse Vest har hatt med private kirurgiske sykehus…