Av og til blir vi kontaktet av pasienter som har gjennomgått kirurgisk behandling, enten på andre privatklinikker eller gjennom det offentlige. Disse pasientene ønsker en vurdering av resultatet etter gjennomgått kirurgi. De er subjektivt ikke fornøyde, og da kan vi gi en «second opinion»!

Disse pasientene ønsker en objektiv vurdering av en annen fagperson i forhold til om resultatet er slik en bør kunne forvente. Dersom ikke,  ønsker de å vite om resultatet kan forbedres med en ny operasjon. Har arret grodd «som det skal»? Vil resultatet endre seg over tid? Hva kan jeg gjøre om jeg ikke er fornøyd? Dette er vanlige spørsmål vi kan få. 

Her på PK1 blir en «second opinion» utført av både dr. Busch og dr. Ørner. Pasienten oppfordres også til å ta med seg noen til timen. Dette er som oftest en nær venn eller et familiemedlem. Under konsultasjonen går vi aldri inn i hva som er sagt, lovet, avtalt eller gjort, men tar alltid utgangspunkt i resultatet. Dersom vi sammen kommer frem til at resultatet kan forbedres uten at vi påfører pasienten unødvendig risiko, tilbyr vi pasienten en operasjon (reoperasjon).  

Som et generelt råd anbefaler vi alltid pasientene å ta kontakt på ny med kirurgen eller behandlingsstedet hvor operasjonen ble utført, i første omgang.