Det er vanlig å være bekymret før en operasjon, og enkelte kan grue seg ekstra mye dersom de vet at operasjonen skal gjennomføres i narkose. Hva er fordelene og ulempene med operasjon uten narkose, og når er det nok med kun lokalbedøvelse? Vi gir deg svar i dette innlegget!

Det er enkelte fordeler med å gjøre et inngrep eller en operasjon i lokalbedøvelse, i forhold til i narkose. Dette handler aller mest om at pasienten slipper å faste, han/hun kan kjøre selv til og fra klinikken, og det kan føre til mindre nervøsitet hos pasienten som skal opereres. Samtidig kan man unngå enkelte bivirkninger som kvalme og brekninger, hodepine og «døsighet», som noen pasienter opplever etter narkose.

En ulempe er likevel at pasienten eksempelvis vil kjenne at lokalbedøvelsen settes – derfor er ikke en operasjon uten narkose noe for pasienter med sprøyteskrekk. Samtidig vil narkose gi kirurgen arbeidsro ettersom pasienten er bevisstløs og stille. Man ønsker at pasienten holdes i ro slik at inngrepet kan utføres uten forstyrrelser.

Når er det nok med kun lokalbedøvelse?

Ved mindre kirurgi (for eksempel fettsugingøyelokksplastikk og arrkorreksjoner) gir vi lokalbedøvelse i kombinasjon med en liten dose avslappende medisin. Pasienten vil da veksle mellom å være litt våken og litt sovende, men hele tiden være i stand til å gi beskjed dersom noe er ubehagelig. Han/hun vil ikke kunne se operasjonen, og det er hele tiden noen som sitter hos pasienten. Noen er på forhånd litt skeptiske til å skulle være delvis våken under en operasjon, dette er helt naturlig. Vår erfaring er likevel at de aller fleste i ettertid syntes dette var et godt alternativ og en positiv opplevelse.