Bukplastikk er et inngrep som har til hensikt å stramme opp hud og bukvegg, samt fjerne fett. Vanligvis er dette et inngrep som gjøres på kvinner som er ferdig med svangerskap, og som har plager med hudoverskudd på magen eller utbuling. Hva er det mange spør oss om rundt dette inngrepet?

Vil bukplastikk reparere eventuelle følger av et svangerskap?

I svangerskapet må bukveggen og huden utvide seg for å plass til det voksende fosteret, og etter fødselen er det ikke alltid at dette går tilbake til utgangspunktet. En overstrukket bukvegg med avstand mellom de rette bukmusklene vil gi en bulende mage. Av og til kan det også bli defekter eller hull i det svake bindevevet mellom muskelbukene i midtlinjen. Innholdet i buken kan da komme ut under huden, det som kalles brokk. Oftest vil et slikt brokk ligge nær navlen, men det kan også bli brokk over navlen. Deling av de rette magemusklene gjør også noe med trykkforholdene i magen, og mange opplever at de får mindre ryggsmerter når bukmusklene sys sammen i forbindelse med en bukplastikk.

Vil bukplastikk kunne fjerne hudoverskudd etter eksempelvis slanking?

Overvektsepidemien i Norge og særlig effektiv behandling av overvekt med slankeoperasjon har også gjort at mange flere pasienter har behov for en slik operasjon pga. hudoverskudd etter slanking. Hudoverskuddet etter overvekt er gjerne større og fortsetter bak på ryggen, så ofte vil en bukplastikk etter stor slanking gjerne inneholde en vertikal komponent (omvendt T snitt), og mange pasienter trenger også oppstramming bak på ryggen (sete/flanke løft eller body lift).

Hvordan kan jeg få dekket et slikt inngrep?

Plagene som skyldes hudoverskudd på magen kan være alle grader, og pasienter med betydelige plager som f.eks. kronisk eksem i en hudfold etter stor slanking, vil få et offentlig tilbud om operasjon. Pasienter som har mindre plager, må evt. dekke utgiftene til en slik operasjon selv. Det er laget kriterier for å lettere kunne velge ut hvem som skal få operasjon gjennom det offentlige, men slike er kriterier det er vanskelige å overprøve, og det er derfor rom for skjønn hos den behandlende kirurg.

Er inngrepet risikofylt eller farlig?

En bukplastikk er et stort inngrep hvor det kreves narkose, og det er risiko forbundet med dette inngrepet. Det er risiko for blodpropp, blødning og infeksjon i tiden etter operasjonen. Selv om ulike tiltak for å redusere denne risikoen iverksettes, vil alltid en liten andel av pasientene få komplikasjoner. Det er derfor viktig at både pasienten og behandlende leger er klar over dette slik at slike komplikasjoner fanges opp og at pasientene får rask og effektiv behandling når det inntreffer.