Som ung drømte han aldri om å bli lege. Det var et vikariat ved plastikkirurgisk avdeling på Haukeland Universitetssykehus som vekket interessen for håndverket plastikkirurgi.

Tom Inge Ørner avla sin medisinske embetseksamen ved Universitetet i Oslo i 1984.

Hadde gode karakterer

Likevel var det ingen legedrøm som førte ham til legestudiet. Etter videregående hadde unge Ørner gode karakterer. Han søkte egentlig for å se om han fikk plass på studiet som så mange jevnaldrende snakket om.– I ettertid har jeg aldri angret på at jeg valgte å bli lege. Som ung medisinstudent endret jeg hvert semester hvilken spesialisering jeg skulle gå for, alt nytt var like spennende, sier han.

Kysthospitalet Hagavik

Tom Inge Ørner startet den kirurgiske karrieren ved Kysthospitalet Hagavik, og senere som kirurg ved ortopedisk avdeling ved Haukeland Universitetssykehus. Det var en ren tilfeldighet – via en venn – at han ble oppmerksom på et ledig vikariat som kirurg ved plastikkirurgisk avdeling.Storslagent håndverk

– Under min tid på plastikkirurgen ble jeg klar over at plastikkirurgi var en spesialitet som handlet om pasienter i alle aldersgrupper og hele menneskekroppen. Det funksjonelle var like viktig som det estetiske. Jeg tror heller ikke at noen spesialitet omfatter så mange forskjellige pasientgrupper; medfødte misdannelser, kreft, brannskader, rekonstruksjoner, håndkirurgi osv, sier han.Startet egen klinikk

Tolv år etter embetseksamen og med spesialisering i plastikkirurgi, satset Ørner på en privat karriere som kosmetisk privatpraktiserende kirurg. Først på Klinikk Bergen/ Bergen Kirurgiske Sykehus. Disse virksomhetene ble senere kjøpt opp av Teres Medical Group, i dag Aleris.  Nå driver han Plastikkirurg1 på Sandsli sammen med sin kollega, Christian Busch. Ørner har alltid og elsker fortsatt jobben sin som kirurg.  Kirurgi handler om å forstå pasientenes ønsker og behov. Kirurgi handler også om å ha fokus på jobben, alltid ønske å bli bedre. Det er med kirurgi som med toppidrett – øvelse gjør mester. Det sies at dette krever 10.000 timer med hardt arbeid.

God informasjon

For at jeg som kirurg skal kunne oppfylle pasientenes forventninger, er det viktig at jeg bruker min kompetanse gjennom å gi pasientene tilstrekkelig og objektiv informasjon. På den måten kan  de på selvstendig grunnlag kan ta stilling til om dette er noe jeg skal gjøre eller ikke?