En høyere terskel for menn

Kun 10% av kosmetisk kirurgi som utføres i Norge, gjøres på menn. Terskelen for å oppsøke en…