Du vet det kanskje ikke, men vår egen dr. Busch har lenge vært aktiv i legeforeningen og sitter nå i styret i Norsk Foreningen for Estetisk Plastikkirurgi. Men, hva er dette og hva jobbes det med i NFEP? Vi gir deg en kort og enkel forklaring!

Christian Busch

Norsk Forening for Estetisk Plastikkirurgi (NFEP) er en fagforening for privatpraktiserende plastikkirurger som arbeider med estetisk kirurgi i Norge. Foreningen arbeider for høy faglig og etisk standard innen kosmetisk kirurg, og forsøker å ivareta fagets interesse og bidra til saklig informasjon om faget til presse og myndigheter.

Styret arbeider med regulatoriske spørsmål inn mot helsetilsyn, politikere og skattemyndigheter. Av aktuelle saker er det forhold rundt coronaepidemien og innføring av moms på kosmetisk kirurgi som har opptatt foreningen siste år. NFEP er en underavdeling av Plastikkirurgisk forening som igjen er en underavdeling av Legeforeningen. NFEP bidrar også til faglig formidling blant medlemmene og avholder et internasjonalt og populært kurs i Oslo for estetiske kirurger hvert annet år. Styret består av 3 kirurger, der blant annet vår egen Christian Busch har vært aktiv i styret til denne foreningen i 10 år i ulike roller, og han er nå sekretær i styret.

En enkel og kort forklaring, men likevel en viktig del av det vi arbeider med på vår klinikk!