Fortsatt er det mange som forbinder brystoperasjoner med en ung pasientgruppe bestående av «enkle blondiner» med et noe forskrudd selvbilde, lange vipper og mye silikon. Dette er en myte.

– Våre brystpasienter er helt alminnelige kvinner i alle aldre, med ulike behov og med ulike ønsker, forteller dr. Tom Inge Ørner ved Plastikkirurg1 på Sandsli i Bergen. Faktum er at moderne brystkirurgi er langt mer enn bare brystforstørrende inngrep med eget fett eller silikon. Plastikkirurgi består ikke bare av kosmetisk kirurgi, men også rekonstruktiv kirurgi. Det meste av dagens brystkirurgi utføres i regi av det offentlige. Det vil si i praksis at disse pasientene er henvist fra fastlegen til et offentlig sykehus eller en privatklinikk som har avtale med et helseforetak. Dette er operasjoner som ofte gir rett til nødvendig helsehjelp, dvs utføres «gratis» og gir rett til sykemelding. Ofte er indikasjonen mellom kosmetisk kirurgi og operasjoner som gir rett til nødvendig helsehjelp, uklare. Denne type kirurgi er heller ikke alltid øverst på prioriteringslisten i det offentlige. Mange av våre pasienter forteller også at ventetiden både for vurdering og operasjon er lang.  Noen ganger handler det om nødvendig helsehjelp, andre ganger kosmetisk og i de fleste tilfeller en kombinasjon. – Vurderer du en brystoperasjon, uansett årsak, anbefaler jeg at du først tar en prat med fastlegen din. Fastlegen vil kunne fortelle deg om du har rett til å få dekket inngrepet av det offentlige. Dersom du ønsker en rask, grundig, objektiv, ærlig og uforpliktende vurdering, er du alltid velkommen til PK1, sier dr. Ørner.

Vil du lese mer? Klikk deg innom In Magasinet sin hjemmeside!