Enkelte personer med brystimplantater rapporterer at de opplever ulike symptomer som sammen kalles Breast Implant Illness (brystimplantatssykdom), men er dette likevel en medisinsk tilstand når det gjelder diagnose? I dette innlegget forteller dr. Busch mer om tilstanden.

Hva er Breast Implant Illness og hva er symptomene?

Brystimplantatssykdom (BII) er et begrep som nyttes av kvinner og leger for å referere til et spekter av ulike symptomer som enkelte opplever i etterkant av en rekonstruksjon eller kosmetisk operasjon med brystimplantater. Enkelte ganger blir det også omtalt som en autoimmun/inflammatorisk sykdom som følge av ulike stoffer. Det blir videre hevdet at BII kan komme som følge av alle typer brystimplantater. De som rapporterer om BII forteller ofte om en rekke ulike symptomer som eksempelvis brystsmerter, frysninger, kronisk smerte, hodepine og uforklarlig tretthet. Det er likevel slik at disse symptomene blir fortalt om på internettgrupper og fra nyhetsartikler.

Er BII reelt?

BII er per dags dato ikke en offisiell medisinsk diagnose, og det er videre ikke gjort store studier eller undersøkelser knyttet til kvinners opplevelser eller symptom i forbindelse med en gjennomført brystoperasjon. Foreløpig finnes det ikke nok data til å bekrefte at BII er en reel sykdom, da nåværende data heller peker i retning av at opplevde symptomer forårsakes av andre tilstander eller problemstillinger. Ettersom leger ikke anser BII som en offisiell medisinsk sykdom, finnes det ingen diagnostiske kriterier.

Er det trygt å legge inn brystimplantater?

Ja, det er trygt å gjennomføre en brystoperasjon der man nytter seg av implantater. I følge FDA er risikoen for komplikasjoner eller uønskede utfall grunnet brystimplantater rundt 1%. Dette blir videre bekreftet av markedslederen for brystimplantater, Motiva, som forteller at funn viser til mindre enn 1% enhetsrelasterte komplikasjoner etter en brystoperasjon.

Sikker informasjon fra din kirurg

Dersom du vurderer å få brystimplantater er det viktig at du tar kontakt med en klinikk og en plastikkirurg. Under en konsultasjon får du svar på det du lurer på, uavhengig om det gjelder risiko, komplikasjoner, foreløp e.l. Hos PK1 vurderer vi alltid behovet for et inngrep, og som kirurg og lege går jeg gjennom din medisinske status. Vi sørger for at ditt pasientforløp er trygt, og at det oppleves som komfortabelt, fra start til slutt.