Diskusjonen rundt brystprotesers posisjon har gått frem og tilbake i 40 år, og det er enda mange som stiller spørsmål om brystproteser skal legges inn over eller under muskel. Hva er best og hvilken plassering bør man velge?

Da brystproteser ble laget for første gang ble protesene lagt under brystkjertelen og over brystmuskelen. Innkapsling av proteser var et stort problem med de første generasjonene av brystproteser, og en mye brukt behandling ved kapseldannelse var eksempelvis massasje av bryst, også i narkose for å bryte denne kapselen.

For at protesene hele tiden skulle være i bevegelse ble protesene forsøkt lagt under den store brystmuskelen, og mange mente at dette hindret kapseldannelse. Det viste seg at det kom like mye kapseldannelse, men kapseldannelsen ble oppdaget noe senere, og problemer med synlig protesekant og rippling ble mindre. Derfor legges fortsatt noen brystproteser under brystmuskelen. Dersom pasienten er tynn og har lite brystvev/fettvev, gjøres det for å skjule protesen. Pasienten oppnår en jevnere overgang mellom brystet og brystvegg, og i tillegg kan protesekanten skjules bedre. Etter hvert som det er kommet mykere og bedre proteser er behovet for den ekstra bløtdelsdekningen som brystmuskelen gir likevel blitt mindre. En klar ulempe ved plassering av protesen under brystmuskelen er bevegelse av brystene til siden når pasienten bruker brystmuskelen aktivt. I tillegg kan pasienten også miste noe styrke i brystmuskelen.

Det finnes ingen fasit

Om det er best å legge inn proteser under eller over muskel finnes det likevel ikke et fasitsvar på. Dette vil avhenge fra pasient til pasient, og det blir alltid gjort en vurdering under en konsultasjon. På PK1 sørger våre kirurger for at hver pasient får et skreddersydd pasientforløp, og de tar alltid hensyn til individuelle forskjeller og pasientens egne ønsker.