I Norge er det utarbeidet noen felles normgivende retningslinjer som kalles «Norsk standard for anestesi». Disse retningslinjene skal sikre tilfredsstillende pasientsikkerhet i Norge uavhengig av geografiske og organisatoriske forhold. Det er en selvfølge at også vi ved Plastikkirurg1 legger disse retningslinjene til grunn for vår narkosevirksomhet.

Retningslinjene omfatter en hel rekke faktorer som er av absolutt nødvendighet for å ivareta din sikkerhet og for at din pasientreise skal oppleves trygg:

  • Ansvarsforhold og organisering
  • Personell og kompetanse
  • Overvåkning, utstyr og beredskap
  • Kontroll, bruk og vedlikehold av medisinsk utstyr
  • Medisinsk vurdering av pasienter som skal ha narkose
  • Dokumentasjon av narkoserelatert arbeid
  • Kriterier for hjemsendelse etter narkose

Her kan du finne hele dokumentet:
https://www.alnsf.no/dokumenter-anestesisykepleierne-nsf/styringsdokumenter/norsk-standard-for-anestesi/151-norsk-standard-for-anestesi-2016
Dette betyr at du kan føle deg helt trygg på at vi gjør alt vi kan for at du skal være optimalt ivaretatt under hele forløpet. På konsultasjonen her på PK1 ber vi deg fylle ut et egenerklæringsskjema om din helsetilstand. Egenerklæringsskjemaet vurderes alltid av både plastikkirurgen og vår faste anestesilege i god tid før operasjonen. På selve operasjonsdagen får du også tid til å gå gjennom inngrepet med kirurgen og deretter anestesilegen. Under operasjonen er det alltid en anestesilege og en anestesisykepleier som nøye observerer deg slik at narkosen i størst mulig grad blir «skreddersydd» til akkurat deg og ditt inngrep.

Før en operasjon er du alltid velkommen til å kontakte oss på telefon eller komme til klinikken for en samtale hvis du har noen spørsmål i forhold til narkose. Kanskje har du aldri hatt narkose før, kanskje har du negative erfaringer med tidligere narkoser eller du har lest noe du ønsker en mer utfyllende forklaring på. Det finnes ingen «dumme» spørsmål her, og en slik samtale kan da være oppklarende.

På selve operasjonsdagen tilstreber vi å være punktlige og effektive. Da er du godt informert om inngrepet og har fått besvart dine spørsmål.

Etter operasjonen kommer du over i en ferdig oppvarmet seng og blir tatt hånd om av spesialopplært sykepleier på vår nye og moderne oppvåkningsavdeling. På oppvåkning er du fremdeles lokalbedøvet og vil sjelden ha smerter. Smertelindring og pasientens velbefinnende er likevel en viktig del av vårt arbeid her. Du får selvsagt litt mat og drikke, samt all informasjon du trenger både muntlig og skriftlig. Din kirurg er tilgjengelig for deg på telefon hele døgnet etter operasjonen. Vi har et fast oppsett for kontroller etter de ulike inngrep, og anbefaler deg å komme til disse. I tillegg er du alltid velkommen til å ringe, sende mail eller komme til klinikken for ekstra kontroller hvis du har behov for det.

All oppfølging og alle kontroller hos oss er inkludert i prisen.

Velkommen!