Vi har en generell anbefaling i forhold til å unngå trening 6 uker etter operasjon, men ventetiden for å gjenoppta mosjon varierer mellom ulike individer, størrelsen og typen inngrep samt hvordan tilhelingen forløper etter operasjonen.

Risikoer med å begynne å trene for tidlig

Etter et kosmetisk inngrep er det alltid en risiko for blødning i de første dagene, og risikoen øker når blodtrykket stiger ved fysisk aktivitet.

Hovedsakelig er det tre ting som er problemet med for mye bevegelse tidlig etter et inngrep. Det viktigste er nok væskedannelse i sårhuler, det som kalles serom. Det andre som kan skje ved for tidlig trening er sårruptur, dvs. at såret sprekker opp etter operasjonen.

Blødning

Økt blodtrykk og bevegelser kan føre til at blodkar åpner seg, noe som kan resultere i blødninger. Mindre blødninger forsvinner ofte uten problemer, men større blødninger kan føre til komplikasjoner etter operasjonen.

Væskedannelse i sårhulene

Væskedannelsen skyldes bevegelse av hud mot muskelhinner, kombinert med at blodkar og lymfebaner er fjernet eller avsnørt. Hvis væsken blir stående, vil kroppen kapsle den inn, og det dannes arrvev. For å unngå dette bruker vi kompresjonstøy og oppfordrer til å unngå trening i den første tiden etter operasjon. Dette er spesielt viktig ved bukplastikk, men serom kan også oppstå etter fettsuging og store brystoperasjoner.

Sårruptur

Et kirurgisk sår er sydd sammen i flere lag, men etter et kosmetisk inngrep er hudsømmen den sterkeste. Arrtilheling tar tid, og full styrke oppnås først etter ca. 3 måneder. Når stingene tas etter ca. 2 uker, er såret på sitt svakeste, og belastning kan få det til å sprekke opp. Selvoppløselige tråder varer lenger, vanligvis 3-5 uker, og såret er mest utsatt for å sprekke etter ca. 3-4 uker. Sårruptur kan skje uten smerte, så pasienten får lite forvarsel før det eventuelt skjer. Derfor anbefaler vi treningsopphold i lang tid der sårruptur kan være aktuelt.

Flere risikoer

Det finnes flere risikoer ved å begynne med trening for tidlig etter en operasjon. Dette kan påvirke helingsprosessen og medføre komplikasjoner som inkluderer blant annet:

  • Økt risiko for infeksjon
  • Smerter og ubehag
  • Økt risiko for å skade det opererte området

 

Aktivitet du kan gjøre

Under tiden du frarådes fra trening etter en operasjon, kan du likevel engasjere deg i lett fysisk aktivitet som ikke belaster det opererte området, men som likevel fremmer blodsirkulasjonen. Dette kan inkludere:

  • Gåturer i rolig tempo
  • Lett tøying
  • Pusteøvelser
  • Enkel yoga (unntatt krevende posisjoner)

Rådfør deg med legen din for å få spesifikke anbefalinger som passer din situasjon.

Etter større inngrep

Ved store inngrep som bukplastikk er pasientene så ømme at ønsket om å trene begrenser seg litt selv. Ved trening etter en større operasjon passer vår anbefaling om 6 ukers treningsopphold inn i pasientens egne ønsker, og de begynner forsiktig og gradvis å øke treningsmengden etter at de 6 ukene er gått.

Etter mindre inngrep

Ved mindre inngrep som brystoperasjoner, øyelokksoperasjoner eller fettsuging har pasientene lite plager når det er gått en uke eller to. Hvis de pleier å trene, er det ikke lett å forstå hvorfor de ikke kan gå tilbake til vanlig aktivitet, men konsekvensen for resultatet kan bli den samme som etter ett større inngrep.