Mange av pasientene våre trener mye og har spørsmål i forhold til treningsopphold rundt et inngrep. Vi opplever at mange er utålmodige i forhold til å begynne å trene igjen. Vi har en generell anbefaling i forhold til å unngå trening 6 uker etter alle våre operasjoner, men dette vil selvfølgelig variere litt etter størrelse og type inngrep og hvordan tilhelingen forløper etter operasjonen.

Ved store inngrep som bukplastikk er pasientene så ømme at ønsket om å trene begrenser seg litt selv. Da passer vår anbefaling om 6 ukers treningsopphold inn i pasientens egne ønsker, og de begynner forsiktig og gradvis øker treningsmengden etter at de 6 ukene er gått.

Ved mindre inngrep som brystoperasjoner, øyelokksoperasjoner eller fettsuging har pasientene lite plager når det er gått en uke eller to. Hvis de pleier å trene, er det ikke lett å forstå hvorfor de ikke kan gå tilbake til vanlig aktivitet. Vi må da forklare dem det og hva som kan bli konsekvensen for resultatet hvis de begynner for tidlig.

Hovedsakelig er det to ting som er problemet med for mye bevegelse tidlig etter et inngrep. Det viktigste er nok væskedannelse i sårhuler, det som kalles serom. Vi tror denne væskedannelsen skyldes bevegelse av hud mot muskelhinner, gjerne i kombinasjon av at blodkar og lymfebaner er fjernet eller avsnørt i området. Hvis denne væsken får stått noen dager, vil kroppen kapsle den inn ved at det dannes en hinne rundt væsken. Det vil være mulig å tappe væskeansamlingen, men hinnen rundt vil være der og vil etter hvert danne arrvev når den krymper. Dette er noe som vi ønsker å unngå, og derfor er vi nøye med bruk av kompresjonstøy ved inngrep hvor dette er aktuelt og oppfordrer til å unngå trening den første tiden. Det er særlig bukplastikker som er utsatt for dette, men serom kan komme etter fettsuging og store brystoperasjoner også.

Det andre som kan skje ved for tidlig trening er sårruptur, dvs at såret sprekker opp etter operasjonen. Et kirurgisk sår er sydd sammen i flere lag, men etter et kosmetisk inngrep er det sammensyingen av huden som er sterkest. Arrtilhelingen tar tid, og arret oppnår full styrke først etter ca 3 mnd etter operasjonen. Når stingene tas etter ca 2 uker, er derfor såret på sitt svakeste, og stor belastning på tvers av sårets lengderetning kan få derfor få det til å sprekke opp. Hvis huden er lukket med tråd som løser seg opp av seg selv, vil tråden holde litt lenger, vanligvis 3-5 uker før den er fullstendig oppløst, og såret vil dermed ha størst tendens til å sprekke opp etter ca 3-4 uker etter operasjonen. En sårruptur trenger ikke være vondt, pasienten får derfor lite forvarsel før det eventuelt skjer. Vi er derfor er vi nøye i forhold til å anbefale treningsopphold i lang tid der hvor sårruptur kan være aktuelt.