Vi får stadig spørsmål fra pasienter som har gamle brystproteser om hvor lenge protesene varer og om de bør skiftes. Dette er pasienter vi selv har operert og pasienter som har vært hos andre kirurger i Norge eller utlandet. Svaret er dessverre at vi ikke kan si det sikkert.

Gamle proteser, altså proteser som er eldre enn ca 2010 hadde en garantert levetid på 10 år. Etter 2010 endret leverandørene på garantitiden og ga livslang garanti mot skade av protesen. Dette betyr at dagens proteser er så sikre at de forskjellige produsentene mener at produktet har en livslang holdbarhet. I tillegg til ruptur er det andre ting som kan gi grunnlag for proteseskift. Det mest vanlige er nok fortykking og skrumping av kapselen kroppen danner rundt protesen. Dette gir et formforandret, hardt bryst. En siste grunn til å velge proteseskift er formforandring på brystene pga vektendringer, svangerskap eller aldring som gjør at skifte av protesen eller andre korreksjoner kan være lurt, men ikke nødvendig.

Et viktig spørsmål er om det er mulig å vite om det er hull på protesen ut i fra symptomer, undersøkelse eller røntgenfunn. Det er slik at det er få symptomer fra proteser med hull i. Hvis silikon har lekket ut gjennom et hull, vil denne lekkasjen fortsatt være inne i hinnen som kroppen har laget rundt protesen (kapselen). Dermed vil ikke silikon flyte rundt i brystvevet. Det kan likevel transporteres noe ut gjennom lymfebaner og ut i lymfeknuter i armhulen, og derfor kan noen pasienter få forstørrede lymfeknuter når det har vært hull i en protese lenge. Siden nye proteser har en mer klebrig silikongele (cohesive gel), tenker man seg at denne geleen vil holde seg på plass dersom det blir skade på skallet, men det er flere eksempler på at denne lymfebanetransporten likevel oppstår også på proteser med cohesive gel som har fått en rift i skallet.

Ved klinisk undersøkelse ser vi etter form og formendring, mykhet av brystet og fylde av brystet når man klemmer protesen flat og slipper. Alt dette kan gi holdepunkter for hvorvidt proteseskallet er helt, men det er likevel bare indikasjoner.

Tilsvarende er det med ulike røntgenundersøkelser. Her er vi kommet frem til at ultralyd og særlig MR er bedre enn mammografi, men heller ikke dette er sikre undersøkelser. En skade av proteseskallet trenger ikke å føre til at silikon lekker ut av protesen. Det er det vi ser etter ved en røntgenundersøkelse, at det er silikon som flyter utenfor proteseskallet og det er altså ikke alltid tilfelle selv om det skulle være en rift i proteseskallet.

Vi samler derfor all mulig informasjon når vi har kvinner med gamle proteser før vi bestemmer oss for om vi skal anbefale skifte eller ei, og pasienten er med på denne beslutningen. Selve skiftet av protesen kan være et lite og ukomplisert inngrep, men det kan også være problematisk og vanskelig å få ut alle rester. Likevel er forløpet etter et proteseskift overraskende ukomplisert selv når det er silikonlekkasje og fortykket kapsel på harde bryst. I ettertid angrer ofte pasienten på at ikke de har gjort dette skiftet tidligere når de ser hvor greit det går og hvor bra resultatet blir.

Ved Plastikkirurg1 er alle pasienter med gamle brystproteser velkommen til en vurdering.

Les mer om fjerning av brystpoteser ved å klikke på nevnt lenke.