Vi får en rekke forespørsler fra voksne kvinner om korreksjoner av tversgående arr nederst på magen etter gamle keisersnitt eller underlivsinngrep. Dette kan være arr som har vært fine de første årene. Etter hvert som pasientene har blitt eldre og kanskje lagt litt på seg, merker noen at keisersnittarret er grodd fast i bukveggen. Arret bikker da inn i forhold til resten av magehuden, og når de står, henger det en hudfold over arret. Hvis dette er uttalt, danner det seg fukt og eksemtendens i hudfolden. Hadde ikke dette arret vært grodd fast i bukveggen, ville huden fordelt seg jevnt ned mot underlivet, og det ville ikke nødvendigvis blitt noen valk eller problemer.

Mange har forsøkt å trene eller slanke seg for at det skal bli mindre uttalt. Problemet er at det motsatte skjer. Hvis de går ned i vekt, blir huden løsere og hudfolden blir bare mer uttalt.

Dersom problemet kun er lokalisert rundt keisersnittet, gjør vi vanligvis et lite inngrep som vi kaller minibukplastikk. Vi fjerner da litt hud over og under keisersnittet, fettsuger noe og syr sammen defekten på nytt slik at huden blir stram. Vi passer på at det blir rikelig med bindevev under hudarret slik at det er mindre tendens til at arret gror fast i bukveggen. Dette er et lite inngrep, med lite smerter eller problemer i ettertid, og pasientene kan gå på arbeid etter et par dager.

Arret blir et par cm lenger enn det opprinnelige keisersnittet, men blir liggende lavere slik at det alltid vil komme nedenfor en truse eller bikinikant.