Helseminister Bernt Høie har vært på besøk i England og fått høre om 17 kirurgiske metoder som de mener har dårlig dokumentert effekt. I regjerningens sykehustale i år ble tre av disse inngrepene nevnt, og helseministeren ga ba helsetjenesten om å vurdere om det er andre metoder som benyttes i dag som bør forsvinne fra behandlingstilbudet.

Under følger alle de 17 inngrepene listet opp

Prosedyrer som ikke skal brukes som rutine fordi de er ineffektive, eller fordi det er kommet bedre prosedyrer. Det åpnes likevel for bruk i særskilte tilfeller.

 • Operasjon for snorking (som ikke gir søvnapné)
 • Utskraping av livmoren ved unormalt kraftige menstruasjonsblødninger
 • Artroskopi ved kneartrose
 • Injeksjonsbehandling ved ryggsmerter

Prosedyrer som bare skal benyttes når spesifikke kriterier for bruk er møtt, fordi disse bare er effektive metoder under visse forhold:

 • Brystreduksjon (mammareduksjonsplastikk)
 • Fjerning av godartede hudforandringer på kosmetisk indikasjon (føflekker, fett- og talgkuler)
 • Dren i trommehinnen (øredren)
 • Fjerning av mandler
 • Operasjon for hemoroider
 • Fjerning av livmor ved unormalt kraftige menstruasjonsblødninger
 • Fjerning av smertefri kul på øyelokket
 • Acromionreseksjon i skulder (ved begrenset skulderbevegelse)
 • Operasjon for karpaltunnelsyndrom (nerve i klem i håndledd)
 • Operasjon for «krokfinger» (Dupuytrens kontraktur)
 • Operasjon for ganglion (cyste fra leddkapsel)
 • Operasjon for triggerfinger, «springfinger»
 • Operasjon for åreknuter

Brystreduksjon har vært oppe i prioriteringsdebatten tidligere sammen med øyelokksplastikk og bukplastikk. Dette er alle inngrep som gjøres i det offentlige i dag selv om kriteriene er strenge, men det er grunn til å tro at disse gradvis vil forsvinne fra det offentlige helsevesenets behandlingsmeny.

Det betyr at de pasientene ønsker disse inngrepene og har muligheten til det i fremtiden selv må dekke utgiftene til slike operasjoner ved private klinikker. Trolig vil etterspørselen gå noe ned når det offentlige ikke vil ta regningen, men det betyr likevel en økt etterspørsel etter private legetjenester.

Ved Plastikkirurg1 har vi kompetanse og god erfaring med slike operasjoner, og siden dette dreier seg om pasienter som ikke er syke, mener vi at behandlingen med fordel kan foregå utenfor de store helseinstitusjonene.