Det er blitt slått stort opp i dagspressen denne uken at regjeringen går mot anbefalingene fra en ekspertgruppe fra Helsetilsynet, Statens strålevern og Folkehelseinstituttet. Denne gruppen var utnevnt for å se på tiltak som kunne redusere tallet på nye tilfeller av hudkreft i Norge. Norge er et av landene i verden med høyest forekomst av hudkreft, og forekomsten øker fortsatt. Gruppen landet på en anbefaling totalforbud av solarium i Norge, og eventuelt et reklameforbud frem til forbudet inntrer. Regjeringen har valgt å se bort fra dette og vil forsøke å innskjerpe krav til driften av solarier.

Det er vist en klar sammenheng mellom soling og føflekkreft. Selv om solarium ikke er den viktigste årsaken til føflekkreft, er det vist at personer som tar solarium har høyere forekomst av føflekkreft enn de som ikke gjør det.

Hudkreft er en av de kreftformene som har økt mest i Norge de siste årene og den mest aggressive formen for hudkreft, ondartet føflekkreft tar livet av over 300 i Norge hvert år. Likevel er det slik at inntil 80% av all føflekkreft kureres gjennom fjerning av hudforandringen.

Ved Plastikkirurg1 fjerner vi en rekke svulster i huden, både godartede og ondartede, og vi har spesialkompetanse innen dette siden en av kirurgene her har en PhD grad i behandlingen av føflekkreft.

Dersom du har hudforandringer du er usikker på eller ønsker å fjerne fordi den sjenerer deg, er du hjertelig velkommen til oss.