I løpet av få år har Motiva med sine brystproteser klart å få en stor andel av markedet for brystforstørrelse selv om selskapet har vært en ny aktør innenfor dette feltet. Det er flere grunner til det. En av hovedårsakene til at protesen tidlig ble så populær blant kirurger, var at de første som tok protesen i bruk, rapporterte om en overraskende lav reoperasjonsfrekvens i forhold til andre proteser. Problemer mange hadde med feilplassering av protesene eller rotasjon av dråpeformede proteser ble borte. Etter hvert er det kommet statistikker som viser at protesen presterer godt i forhold til kapseldannelse og andre målbare problemer over lengre observasjonstid også.

Samtidig med at kirurgene ble gjort oppmerksomme på denne protesen med lite problemer, kom det rapporter om en sammenheng mellom teksturerte (ruglete) proteser og en uvanlig kreftform i bryst. Dette var et lymfom (ALCL) som kunne oppstå i kapselen rundt protesen, og behandling med fjerning av protesen og denne kapselen var oftest tilstrekkelig for å kurere pasienten. Selv om frekvensen av sykdommen er lav (1/30 000), bredte det seg en frykt blant både kirurger og pasienter mot å bruke teksturerte proteser. Dette var særlig for proteser med mest aggressiv overflatene som hadde den høyeste frekvensen. Siden det ikke var funnet en slik sammenheng mellom glatte proteser og denne sykdommen, gikk mange klinikker over til å bruke bare glatte proteser. Motiva sine proteser har en overflate med så små porer at de er kategoriserte som glatte.

Motiva har også bragt inn andre nye ting. Motiva har en egen serie som heter Ergonomix. Disse protesene har en silikongele med en mykere konsistens som gir en mer naturlig form i ulike posisjoner. Det betyr at det meste av volumet i protesen til enhver tid være på det laveste punktet i brystet. Når pasienten står, vil effekten bli som en dråpeformet protese, mens når de ligger på siden vil volumet gli ut i siden. Denne protesen gjør at behovet for en dråpeformet protese er lite, og man unngår problemer med rotasjon.

En annen nyvinning som Motiva er kommet med er de kraftige bindingene mellom silikongelen og skallet. Det gjør at protesen tåler mye før formen blir skadd, og det er dermed mulig å sette inn protesen gjennom små snitt i huden. Dermed kan vi gå fra inntil 4-5 cm brede snitt helt ned til 2,5 cm ved små Motiva proteser. Motiva har også utviklet spesialtilpassede instrumenter til nettopp dette formålet.

Etter at vi begynte å bruke Motiva protesene, opplever vi at mange pasienter henvender seg og etterspør nettopp denne protesen. Vi som har arbeidet med brystproteser i mange år, har i liten grad sett at pasienter har hatt et forhold til hvilken protese de vil ha. Det er nok en bevissthet som har spredt seg gjennom ulike fora på internett hvor pasienter har utvekslet erfaringer med denne og andre proteser. Protesen til Motiva kjennes myk og naturlig ut i brystet, og det er vanskelig å se eller kjenne kanten. Bølger i brystet (rippling) er også mindre vanlig, og det betyr at det er færre av pasientene som må legge protesen under brystmuskelen.