Vi får mange spørsmål om reise etter inngrep ved klinikken. Det enkle svaret på dette er at dette er noe vi avtaler individuelt med ulike pasienter. Det er mange forhold som spiller inn som hva slags inngrep det er snakk om, hvor de skal reise og muligheter for helsehjelp der de skal.

I utgangspunktet ønsker vi å kontrollere alle pasienter som har vært til operasjon her dagen etter inngrepet og videre ukentlig til alle sår er grodd. Dette gjør vi slik at vi fordi vi da har mulighet til selv å passe på at tilhelingsfasen forløper som den skal og raskt gjøre nødvendige tiltak dersom det skulle oppstå noe unormalt. Vi lar ofte være å ha første dagskontroll der vi sjelden eller aldri opplever noe uvanlig. Det kan være etter fettsuging eller øyelokksplastikker, og pasientene kan da komme til kontroll når stingene skal fjernes etter en uke.

Vi opererer også pasienter som er tilreisende. De overnatter da i Bergen etter inngrepet og kommer til førstedags kontroll. Vi har da ikke videre kontroller i etterforløpet. Vi lukker gjerne med sting som forsvinner av seg selv hvis det er mulig eller avtaler med fastlegen på hjemstedet for fjerning av sting. Videre har vi telefonkontroller ukentlig til alt er tilhelet.

Flere pasienter ønsker å planlegge operasjoner i forhold til ferie og reiser. Også her er det en avveiing i forhold til hva som kan skje etter inngrepet, om sårene er grodd og om pasientene vil ha noen plager av inngrepet slik at de vil være ute av stand til å nyte ferien. Vanligvis vil alt være grodd og plagene er minimale 3-4 uker etter store inngrep og en uke etter mindre inngrep. Arrene er gjemt under bikini eller i hudfolder slik at det ikke er problemer å skjule dem, men arrene bør ikke utsettes for sol første halvår for å unngå pigmentering. Vi oppfordrer dem derfor til å smøre med høy solfaktor hvis det er snakk om badeferie. Hvis det er mye bading på ferien, kan det by på problemer å tape arrene, og da får de heller ta en pause fra dette.