Skifte av gamle brystproteser er et inngrep som vi gjør mer og mer ved Plastikkirurg1. Det kan være pasienter vi selv har operert for 15-20 år siden eller pasienter som er operert ved andre klinikker og gjerne av kirurger som ikke er aktive lenger. Ofte er det ønske om å bytte til en annen protese eller at protesene er blitt harde, men det kan også være en engstelse for at protesene er så gamle at det er blitt hull på dem som er årsak til at de kommer.

Når vi har slike pasienter til kontroll, gjør vi  bven vurdering i forhold til om de har glede av et proteseskift og om det virkelig er nødvendig å skifte protesen.

Selve inngrepet er i utgangspunktet ukomplisert og raskt. Vi bruker det gamle arret og fjerner den gamle protesen. Den gamle kapselen spaltes eller fjernes avhengig av hvordan den ser ut. Noen pasienter ønsker å gjøre mindre korreksjoner i tillegg. Det kan være hudoppstramming eller transplantasjon av fett til deler av brystene, og da gjør vi dette samtidig.

Av og til kan svangerskap eller vektendringer ha ført til så store endringer i brystet at det må gjøres større korreksjoner. Vi må da ofte lage ny lomme for den nye protesen. Det mest vanlige er nok at pasienter som har hatt brystproteser under brystmuskelen og var fine før de fikk barn, har fått en rar form etter svangerskapet. Ofte må vi da legge den nye protesen over brystmuskelen for at resultatet skal bli fint.