Ved fjerning av brystproteser går vi vanligvis inn gjennom det gamle arret, åpner inn til protesen og tar ut denne. Hvis det er fortykket kapsel rundt protesen, fjernes denne i sin helhet. Det er vanlig å kombinere fjerning av protese med andre operasjoner, og vanligvis setter vi inn en ny protese. Volumet kan også til en viss grad erstattes med fettransplantasjon, og dette er et godt alternativ hvis pasienten har vært plaget med gjentatt kapseldannelse. Andre kvinner ønsker å gjøre brystløft samtidig med fjernelse av protesen. Det er også et godt alternativ å gjøre brystløft i ettertid dersom brystvevet ikke trekker seg godt nok sammen.

Det er forskjellige grunner til at kvinner vil fjerne brystproteser. Brystene forandrer seg gjennom hele livet pga svangerskap, vektendringer og aldring. Det mest vanlige er nok at protesene fjernes pga alder på protesene, siden proteser før ca 2010 skulle skiftes hvert 10. år. Dette var noe som ble anbefalt pga faren for ruptur og lekkasje av flytende silikon. Andre grunner kan være kapseldannelse, dvs at brystene er blitt harde. Noen kvinner har lagt på seg og fått større bryster som følge av dette og har ikke lenger behov for brystproteser.

Uansett hva årsaken er til at du har tanker om å fjerne en gammel brystprotese, er dette oftes et lite inngrep med få plager i ettertid. Det er i dag vanlig å gjøre inngrepet i full narkose. I ettertid vil brystet være tomt og løst, men i løpet av 3-6 mnd vil hud og brystvev trekke seg sammen og få en normal form. En ukomplisert protesefjerningsoperasjon gir lite smerter og ubehag i ettertid, og såret er vanligvis grodd i løpet av en uke. Vanligvis kan du gå tilbake til arbeid etter et par dager, og du kan gjenoppta trening etter noen få uker.

En sjelden gang kommer kvinner som har gått med harde bryst i mange år. Operasjonen er da mer omfattende, og tilhelingen kan ta lenger tid.