Brystvorteplastikker er små inngrep som korrigerer brystvorten. Det kan være store brystvorter, lange brystvorter eller inndratte brystvorter. Dette er operasjoner som gjøres i lokalbedøvelse, har kort nedetid og liten risiko for komplikasjoner.

Ved et slikt inngrep settes det lokalbedøvelse under brystvorten, og det legges snitt i basis. Hvis brystvortene er store, fjernes en sylinder av huden ved basis, og nippelen teleskoperes ned i brystet. Snittet lukkes med sting som forsvinner av seg selv, og vanligvis blir arret helt usynlig.

Ved inverterte brystvorter er det bindevev som trekker brystvortene ned. Dette bindevevet kan løsnes gjennom en liten åpning nedad på basis av brystvorten. Hvis du skal ha barn, kan bindevevsdraget kuttes spesifikt uten å skade melkegangene, men dersom du er ferdig med å få barn, fjerner vi også melkegangene. Når melkegangene kuttes, blir risikoen for tilbakefall bli betydelig redusert.

Brystvorter som skiller seg fra det som er normalt kan gi funksjonelle plager. Det gjelder særlig inverterte brystvorter som gjør amming vanskelig og kan gi oppsamling av hudrester og sekret og vanskeliggjør god hygiene. Likevel er det først og fremst det estetiske pasientene er opptatt av når de henvender seg med spørsmål om å korrigere dette. Det kan være at de ønsker at niplene ikke skal vises gjennom tøy eller at de ønsker at størrelsen på niplene og selve brystet skal harmonere bedre. Noen kvinner opplever at fravikelse fra hva som er normalt hemmer dem i intim omgang og vil ha dette korrigert for å fungere normalt i forholdet.

Selve inngrepet er kortvarig, ca 45 minutter fra bedøvelse til siste sting er satt. Det er lett å bedøve brystet, og du kjenner ikke noe. Dersom du har sprøyteskrekk, er det mulig å få narkose. Brystet bandasjeres stramt noen dager for å redusere faren for blødning. Denne bandasjen kan du fjerne etter 3 dager. Det er lite smerter etter inngrepet, ofte vil det være nok med paracetamol i to dager.

Etter to-tre uker vil stingene falle av, og det vil være umulig å se at du er operert. Hvis brystvorten alltid har vært invertert, har det vært fuktig hud som vil danne en skorpe når den kommer opp, og denne skorpen faller av etter ca 3 uker.

Dagen etter operasjonen kan du gå på arbeid. Dette er et lite inngrep med liten risiko for komplikasjoner.