Det har vært en pågående debatt de siste 15 årene om hva som gir mest naturlig resultat av runde og dråpeformede proteser ved brystforstørring. Mens det i resten av Europa har vært vanlig med dråpeformede proteser, har vi i Norge likevel hovedsakelig brukt runde proteser. Vi ser nå at trenden i resten av verden er i ferd med å snu, runde proteser er på vei tilbake. Det er særlig tre grunner til det.

For det første er det vanskelig å se forskjell. Dette er understøttet av en artikkel av Rubi og medarbeidere (Plastic and Reconstructive Surgery 2017) hvor 30 eksperter ble vist bilder av opererte kvinner. De var da ikke i stand til å si om pasientene hadde runde eller dråpeformede proteser.

Videre er frekvensen av rotasjon av dråpeformede proteser større enn tidligere antatt. En studie med ultralyd undersøkelse etter implantasjon av dråpeformede proteser, viste at opptil 27% var rotert (Sieber og medarbeidere, Aestetic Surgical J, 2017).

En siste årsak er at det er kommet en rund protese, Motiva Ergonomix, som oppfører seg som en dråpeformet protese, dvs at geleen i protesen fordeler seg slik brystvev gjør og gjør at brystet får en naturlig form i alle stillinger.

Ved Plastikkirurg1 tilbyr vi både runde og dråpeformede proteser, og vi forklarer alle pasientene
fordeler og ulemper med de forskjellige implantatene. Sammen blir vi enige om hvilke proteser vi skal velge.