Min kone, som er en voksen dame, fikk beskjed av en mammografilege at hennes brystimplantater burde fjernes eller skiftes. Disse brystimplantatene hadde hun hatt i over 35 år, og det var nå på tide med en ny operasjon. Hun tok raskt kontakt med Plastikkirurg1, og ble videre utredet av Dr. Tom Inge Ørner.

Jeg var selv ikke tilstede under den første konsultasjonen, men forstod at min kone opplevde møtet med både Dr. Ørner og personalet som positivt. De ansatte var hyggelige og imøtekommende, og viste god omsorg. På bakgrunn av dette valgte min kone å erstatte de gamle implantatene med noen nye, hos PK1.  Operasjonen fant sted like etter

Til tross for vanskelige forhold, på grunn at et implantat som var gått i oppløsning, ble det en vellykket operasjon. Den dag i dag er min kone svært godt fornøyd med resultatet. Det var imidlertid behov for tett oppfølgning etter operasjonen, og jeg ble selv invitert til å være til stede under de oppfølgende kontroller som alle ble gjort av opererende kirurg. Jeg opplevde at det ble gitt meget god og detaljert informasjon om både operasjonsforløpet og om tilhelingsfasen, herunder pasientens egne «hjemmeoppgaver», med hensyn til sårpleie og hygiene.

Hele behandlingsforløpet ble gjort på en meget profesjonell og betryggende måte, og jeg sitter igjen med en god følelse. Min kone ble godt ivaretatt, og vi er glad for at vi kontaktet akkurat PK1.