Etter et kosmetisk inngrep dannes det alltid arr. Etter at såret er grodd, ca 3 uker etter operasjonen, ser arret ut som en smal strek, men så vil det komme rødme i det, og denne rødmen vil vare i ca et år før arrene blir hvite. Alle snitt legges vanligvis i naturlige folder i huden eller slik at de skal bli minst mulig synlige. Likevel er det forskjellige faktorer som påvirker hvordan arrene til slutt blir seende ut. Det er faktorer som har med selve kirurgien å gjøre, pasientens tilhelingspotensial og til slutt hvordan arrene pleies i tilhelingsfasen.

Basert på vår ekspertise forsøker vi å legge alt til rette for at kirurgien skal føre til at arret blir minst mulig. Snittene legges til områder hvor de blir minst mulig synlige. Det er forskjellige valg av snitt for ulike inngrep, og vi har erfart hva som gir de beste resultatene gjennom mange år. Det kan være i naturlige hudfolder eller i grensen mellom anatomiske enheter. Videre betyr slike ting som blødning i vevet, drag på sårkantene, suturteknikk og valg av tråd mye for hvordan tilhelingen foregår. Vi har perfeksjonert disse teknikkene gjennom mange år og opplever at vi legger forholdene til rette for at resultatet skal bli så godt som mulig.

En faktor vi ikke rår over, er pasientenes tilhelingspotensial. Tilhelingen er individuell, og enkelte pasienter har tendens til å danne tykke, irriterte arr. Denne tendensen varierer med pasientenes alder. Det er størst tendens til å danne slike arr i ung alder, og jo eldre pasientene er, jo mindre irritasjon blir det i arrene når de gror. Hvis det skulle bli slike tykke arr, kan disse behandles med gjentatte cortisoninjeksjoner i arrene. Av og til gjør vi også arrkorreksjon 6 mnd etter inngrepet. Vevet er da mindre stramt og såret vil da gro uten at kantene dras fra hverandre, og dermed er forholdene mer optimale for en fin tilheling.

Pasienten kan selv gjøre forskjellige tiltak for å legge forholdene til rette for at arret skal bli så lite synlig som mulig. For det første bør såret holdes rent og tørt etter inngrepet. De første gangene skiftes tapen på klinikken, men videre skifter pasienten selv tape ca en gang i uken. Når de dusjer uten at tapen skiftes, skal tapen bare tørkes lett og eventuelt tørkes helt med en hårføner. Arrene bør tapes i 3 mnd etter inngrepet, og arret bør ikke utsettes for sol de første 6 mnd. Tapingen hindrer arret i å gli ut og bli bredt. Ved å unngå sollys på arret i et halvt år unngår pasienten å få pigmentering, altså mørke arr.