Før hev vi fettet – nå bruker vi det!

Fett kan tas ut gjennom fettsuging, og fett kan settes inn ved fettransplantasjon. Hos oss på Plastikkirurg1 gjør vi i økende grad fettransplantasjoner slik at vi tar vare på fettet vi fettsuger. Fettransplantasjon er en teknikk som har eksistert siden fettsuging ble introdusert (ca 1980). I starten var det mye problemer etter fettransplantasjon i form av forkalkninger, infeksjoner og oljecyster. Det er først de siste 5-10 år at dette er blitt en vanlig operasjon. Det er særlig endring av høsteteknikken som gitt de viktigste forbedringene, og vi opplever få problemer med dette inngrepet i dag.

Det er særlig tre lokalisasjoner som er aktuelle for fettransplantasjon, og det er bryst, rumpe og ansikt. I tillegg gjør vi korreksjoner etter tidligere skader og kirurgi med fett for å mykne arr og fylle ut volumdefekter. I våre hender har dette vært et forutsigbart inngrep, og pasientene opplever lite ubehag i ettertid. Selv om vi ikke kan garantere hvor mye av fettet som vil overleve, er inntrykket at ca 2/3 klarer seg, og dette blir der for alltid.

Vi har i økende grad brukt denne teknikken på pasienter som har gamle brystproteser med kapseldannelse og som har funnet ut at de ikke lenger ønsker en ny silikonprotese, men heller en permanent løsning som gir et fyldig, mykt bryst med eget vev. Vi forsøker alltid å gi pasientene et realistisk bilde av hva de kan forvente seg etter et slikt inngrep og ofte må vi gjenta fettransplantasjonen siden behovet er større enn et inngrep kan gi. De er da informert om dette på forhånd, og de forstår at det er en grense for hvor mye fett som kan tilføres siden dette skal ernæres av det eksisterende vevet. Da gjør vi et nytt inngrep 3-6 mnd etter det første.