Er narkose farlig?

I forkant av en operasjon har våre pasienter ulike spørsmål. En del av disse spørsmålene handler om bedøvelse og narkose. Hos oss på PK1 får alle pasienter lokalbedøvelse under inngrep, og avhengig av type operasjon og med hensyn til pasientens ønsker gir vi i tillegg narkosemedisiner. Det er ikke alle…

les mer

Kvalitetssikring av narkosevirksomhet ved PK1

I Norge er det utarbeidet noen felles normgivende retningslinjer som kalles «Norsk standard for anestesi». Disse retningslinjene skal sikre tilfredsstillende pasientsikkerhet i Norge uavhengig av geografiske og organisatoriske forhold. Det er en selvfølge at også vi ved Plastikkirurg1 legger disse retningslinjene til grunn for vår narkosevirksomhet. Retningslinjene omfatter en hel…

les mer

Brystforstørrelse hos PK1

Brystforstørrelse brystoperasjon

Brystforstørrelse med silikonproteser er det vanligste kosmetiske inngrepet i verden. For kvinner er nettopp bryster en viktig del av både identitet, selvfølelse og velvære, likevel opplever mange misnøye når det kommer til form, fasong og størrelse. På PK1 har vi lang erfaring med brystforstørrelse, og vi er svært opptatt av…

les mer

Sjekker du brystene dine jevnlig?

ingrep kroppen

Ved Plastikkirurg1 anbefaler vi alle kvinner å undersøke brystene sine minst hver 3. mnd. Det er lettest å undersøke brystene etter menstruasjon siden brystvevet da er under minst påvirkning av hormoner og kjertelklumper ikke er så tydelige. Når du skal undersøke brystene, anbefaler vi deg å stå foran speilet med…

les mer

Fettsuging – en form for slanking?

Når man hører ordet «fettsuging» er det lett at man ser for seg en typisk slankeoperasjon, en slankemetode eller en slankekur. Man ser for seg et inngrep der man minsker vekt og kilo, og et inngrep der man som et resultat av dette blir tynnere og slankere. Men, er det…

les mer

Tid for faglig påfyll

Nordaf

Selv om vi har en hektisk hverdag på Plastikkirurg1, trenger vi innimellom litt faglig påfyll. I januar reiste derfor deler av vårt team til Oslo for å delta på vintermøtet til Norsk Dagkirurgisk Forum (Nordaf). Fra PK1 var det operasjonssykepleier, anestesisykepleier, recoverysykepleier og anestesilege som deltok. Nordaf Vintermøte er et…

les mer

Det er lov å be om hjelp

Vi er allereie ved slutten av januar, og det nye tiåret er godt i gong. Dei aller fleste er tilbake til kvardagen, og alt det den inneber. Nokon meir ambisiøse enn andre, slik det ofte er ved eit årsskifte. Kvar fjerde nordmann har eitt eller fleire nyttårsforsett, og desse forsetta…

les mer

Regulering av kosmetisk kirurgi i Norge

All helsevirksomhet i Norge reguleres av helsepersonelloven. Denne loven ligger også til grunn for vår virksomhet. Helsepersonelloven sier blant annet noe om forsvarlighet, krav til organisering av virksomhet, journalføring og informasjonsplikt. Aldersgrense for bestemmelse over egen helse er i utgangspunktet 16 år (pasient- og brukerrettighetsloven), men i forarbeidene til loven…

les mer

The Dream Team

For de fleste av oss som vurderer å gjennomgå en operasjon, vil det dukke opp mange tanker. Vi er alle redd for at det skal skje noe alvorlig, at det blir smertefullt eller at forventninger til resultatet ikke blir oppfylt. Derfor er det så viktig at vi ikke bare har…

les mer

Hvem er dr. Christian Busch?

Hvis du vurderer å få utført en kosmetisk operasjon, og gjør litt research tar det ikke lang tid før navnet til dr. Christian Busch dukker opp. Han innehar mange roller: Klinikkeier, sjefslege, forsker, men først og fremst er han landets mest erfarne figurformer. Dr. Christian Busch er utdannet plastikkirurg ved…

les mer