Hvilke spørsmål bør du stille til plastikkirurgen under en konsultasjon?

Før et kosmetisk inngrep er det alltid en konsultasjon med kirurgen. Det er veldig forskjellig hva ulike pasienter ønsker å spørre om under en slik konsultasjon. Likevel har konsultasjonen en fastlagt struktur.

Det begynner gjerne med at du forteller hva som plager deg og hva du ønsker. Videre er det en undersøkelse av det område som skal behandles. Så går kirurgen gjennom ulike behandlingsmetoder, risiko og forventet resultat du kan forvente ved en slik behandling, gjerne eksemplifisert med bilder. Det er kirurgens ansvar at denne informasjonen blir gitt på en slik måte at den blir forstått, og de viktigste momentene vil også bli levert ut skriftlig slik at du selv få gått igjennom dette i ro og mak. Under konsultasjonen er du velkommen til hele tiden å stille spørsmål.

For de fleste pasienter er denne konsultasjonssituasjonen uvant, og det er ikke lett å holde hodet klart og komme på å spørre om det du hadde tenkt på forhånd. Det er ganske vanlig at pasienter kommer tilbake til en ny konsultasjon for å få vite mer eller oppklare uklarheter. Det er også mange som spør om igjen om det som allerede er forklart tidligere under konsultasjonen fordi de ikke helt har oppfattet det som ble sagt.

Mange pasienter er engstelige for operasjonen, narkosen og smerter etter inngrepet, og de trenger å bli trygg på omgivelsene, kirurgen og teamet rundt før de bestemmer seg for om de vil ta steget videre og bestille en operasjon. Derfor er det mange pasienter som spør om andre ting enn det som er direkte relatert til kirurgien for å danne seg et bilde om kirurgen og klinikken er tillitsvekkende og trygg.

Andre ting som pasienter er redde for og ønsker å få utdypet er smerter og ubehag etter inngrepet. Ofte må de planlegge i forhold til fri fra arbeid, og de må vite hvor lenge de er satt ut av drift i forhold barnepass og sosiale sammenkomster. Ellers gjelder det å tenke at ingen spørsmål er for dumme, og vi setter av god tid til konsultasjonen slik at alt skal bli godt nok belyst slik at du kan bestemme deg for om du skal bli operert eller ei.


Hva er egentlig neurotoksiner?

Neurotoksiner eller botolinumtoxin er et legemiddel som stopper overføringen av et nervesignal fra nerveenden til en muskel eller en svettekjertel. Effekten varer i 3 mnd til muskel og mellom 7 og 12 mnd til svettekjertel. Botolinumtoxin produseres i en bakterie som lever i jorden, Clostridium botulinum, og er tidligere kjent gjennom forgiftning (botulisme) ved f.eks. inntak av rakfisk.

I legemiddelet Botox har man kontrollert fremstilt dette toxinet. Dette legemiddelet og de andre lignende legemidlene som er kommet til etter hvert, er de mest brukte virkestoffene i kosmetisk medisin, og veksten har vært formidabel. I USA ble det gjort 6,7 mill kosmetiske botulinumtoxin injeksjoner i 2016, en økning på 760% fra 2000.

I tillegg til kosmetisk behandling brukes botulinumtoxin til svekkelse av muskulatur andre steder, som øyemuskler ved skjeling og leamus, muskelspasmer med nevrologiske sykdommer, overaktiv urinblære og migrene. Ved muskelspasmer er dosene mange ganger det som er vanlig ved rynkebehandling.

Botulinimtoxin ble først tatt i bruk i medisinsk sammenheng i 1960 til behandling av skjeling, og først i 1989 startet man med behandling av rynker. Legemiddelet er veldig trygt, allergi og andre bivirkninger er sjeldne.

Rynkebehandling er mest vanlig mellom øyenbrynene (glabella), pannen og smilerynker (crow feet). Men man kan også behandle rynker i flere deler av ansiktet.