Overvekt og type 2 diabetes har en økende forekomst over hele verden, og i dag har til sammen ca 258 500–282 000 personer – avrundet til 270 000 – diagnostisert diabetes. Hormonlaboratoriets forskningsgruppe ved Helse Bergen/Universitetet i Bergen, og andre sykehus i Norge, som behandler overvekt med ulike kirurgiske i prosedyrer har gått sammen for å se på dette. Vi på Plastikkirurg1 er en av disse samarbeidspartnerne.

Blant annet er det laget en biobank bestående av fettvev, blod og urinprøver, og disse prøvene brukes som materiale for en rekke undersøkelser. Gruppen gjør eksperimentelle, kliniske, genetiske og epidemiologiske studier. Det gjøres i tillegg intervensjonsstudier for å følge kliniske og molekylære endringer i forbindelse med vektnedgang. Det er også publisert en rekke arbeid fra dette materialet, og det er nye prosjekter på gang.  

I Hormonlaboratoriets forskningsgruppe ved Haukeland Universitetssykehus forsker vi på menneske-fettceller som gir uvurderlig informasjon om fettceller sin biologiske funksjon. Økt kunnskap om fettvevets funksjon kan gi grunnlag for nye behandlingsmetoder mot fedme og fedmerelatert sykdom i fremtiden. Det er svært viktig å forske på humant materiale da det kan gi svar på spørsmål som forskning på celler fra andre arter ikke kan. I samarbeid med Plastikkkirurg1 i Bergen spør vi om dem som fjerner fettvev der vil gi det til oss i stedet for at det blir destruert, slik at vi kan bruke det i forskingen vår. Det er selvsagt frivillig å delta, og trygghet og personvern blir ivaretatt for alle som bidrar.