Overvekt og diabetes

Overvekt og type 2 diabetes har en økende forekomst over hele verden, og i dag har til sammen ca…