Vi får ofte spørsmål om hvor lang ventetid vi har på vår klinikk, og om man selv kan bestemme dato og dag for operasjon. Er det forskjell mellom ventetid hos offentlige sykehus og private klinikker?

Personer som har behov for eller ønsker spesialisthelsetjenester, men som ikke blir regnet som rettighetspasienter, skal også ha mulighet for behandling. Likevel er det slik at man da må vente lenger på behandling, og dette er noe mange ikke ønsker. Ved offentlige sykehus er det forskjellige ventetider, avhengig av hvilke problemstillinger det er snakk om. Det avhenger blant annet av alvorlighetsgrad, sykdom, alder, tilstand og kapasitet. Samtidig som det oftest er kort behandlingsgaranti og ventid for en kreftbehandling, er situasjonen en annen for tilstander og sykdommer som ikke har slik hast.

Det offentlige tilbyr selvsagt plastisk kirurgi, men ventetiden for slike inngrep og operasjoner kan være på langt over ett år. Bukplastikk og brystreduksjon er eksempler på inngrep som ikke blir prioritet, og de fleste som ønsker hjelp med dette må derfor stille seg bakerst i køen.

Ved Plastikkirurg1 har vi på den andre siden kort ventetid, og om ønsket får du tilbud om operasjon 1-2 uker etter konsultajson. Vi strekker oss langt for å kunne imøtegå alle ønsker, og tilbyr operasjon når det passer for hver enkelt pasient. Du kan når som helst bestille en uforpliktende konsultasjon hos oss dersom du ønsker mer informasjon. Vi gir deg svar på alt det du lurer på!