På PK1 tilbyr vi ikke bare kirurgiske behandlinger. Vi har også god erfaring med kosmetisk behandling, som eksempelvis behandling med hyaluronsyrefillere. Vi har satt sammen et medisinsk team, bestående av kirurg og sykepleier, slik at alle våre pasienter skal føle seg trygge og godt ivaretatt under alle behandlinger. Vurderer du gjennomføre en behandling med fillere? Vi gir deg all nødvendig informasjon og svar på dine spørsmål.

Rett etter behandlingen

Rett etter en behandling med en filler kan det forekomme rødhet, hevelser, ømhet og kløe i det behandlede området. Dette er normale reaksjoner på injeksjonen. Ubehaget er forbigående og forsvinner normalt i løpet av et par dager.

Hevelse etter leppebehandling

Den første hevelsen etter leppebehandlingen kan vare noe lengre enn et par dager. Enkelte pasienter opplever hevelser i ca. 1 uke, og leppene kan se noe ujevne ut i denne perioden. Det betyr at resultatet rett etter behandlingen ikke skal ses på som det endelige resultatet.

Det behandlede området

Du skal unngå å berøre det behandlede området de 4 første timene etter behandlingen. Etter denne perioden kan området vaskes forsiktig med såpe og vann. Lett sminke kan også legges på. Frem til den første hevelsen og rødheten er forbi, skal du ikke utsette det behandlede området for sterk varme (f.eks. solarium eller sol) eller streng kulde. Når det gjelder bruk av legemidler, bør du være oppmerksom på at aspirin eller lignende kan forsterke blåmerker og blødninger på stikkstedet.

Hvor lenge varer effekten?

Effekten av behandlinger med en hyaluronsyrefiller er langvarig, men ikke permanent. Du kan alltid velge å fortsette med eller endre kombinasjonen av behandlinger – og prosedyren kan gjentas så ofte du vil. De fleste pasienter velger å ta en oppfølgingsbehandling 6 til 12 måneder etter en første behandling mot rynker. Ved behandling av lepper er det normalt behov for en oppfølgingsbehandling etter ca. 6 måneder. 2-4 uker etter en første behandling kan det være nødvendig med en justering for å oppnå optimal effekt. En slik justering krever normalt mindre mengde av produktet.

Book gjerne en time for å høre hva vi kan gjøre for deg! Våre konsultasjoner er uforpliktende, og du er alltid velkommen. På vår Instagramkonto kan du finne spørsmål og svar rundt injeksjonsbehandlinger, besvart av vår sjefskirurg; Dr. Christian Busch.