Informasjon om våre prisendringer

17.12.20 vedtok Stortinget at det fra 01.01.21 skulle innføres merverdiavgift (moms) på alle…