Strategi for smittebegrensing av Coronaviruset i Norge

I den ekstraordinære situasjonen vi er inne i med redsel for egen og andres helse, omfattende begrensninger i samfunnet og store økonomiske konsekvenser har det utviklet seg et folkekrav i Norge. Dette handler om at vi må få strengere begrensninger for å kunne bekjempe dette viruset, og det på samme måte som de kanskje har klart i Kina. 

I denne situasjonen må vi tenke på at det å fjerne viruset fra Norge aldri har vært målet til landets helsemyndigheter. Intensjonen har hele tiden handlet om at smitten skal spre seg på en slik måte at man kan håndtere antall syke på en forsvarlig måte. Coronaviruset er så smittsomt at våre eksperter innen epidemier ikke tror at vi klarer å gjennomføre strenge nok tiltak som skal til for å stoppe spredningen. At de har klart det i Kina skyldes mest trolig at landet har strenge autoritære styrer, og at folket der har tradisjon for å forholde seg til pålegg.  

Når valg av målsetting er satt, har det ingen hensikt å overby regjering og helsemyndigheters anbefalinger for å hindre smittespredningen. Slike tiltak vil kun ha effekt for deg selv og din egen familie, men vil ha lite å si for befolkningen generelt. For å hindre eventuelle krisetilstander må man følge de anbefalingene som helsemyndighetene kommer med, og man må holde seg til de viktigste tiltakene som er god håndvask og isolering. Videre er det viktig at man unngår treffpunkter med for mange mennesker nå når smittevernstiltakene fra styresmaktene etter hvert justeres.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *