Neurotoksiner eller botolinumtoxin er et legemiddel som stopper overføringen av et nervesignal fra nerveenden til en muskel eller en svettekjertel. Effekten varer i 3 mnd til muskel og mellom 7 og 12 mnd til svettekjertel. Botolinumtoxin produseres i en bakterie som lever i jorden, Clostridium botulinum, og er tidligere kjent gjennom forgiftning (botulisme) ved f.eks. inntak av rakfisk.

I legemiddelet Botox har man kontrollert fremstilt dette toxinet. Dette legemiddelet og de andre lignende legemidlene som er kommet til etter hvert, er de mest brukte virkestoffene i kosmetisk medisin, og veksten har vært formidabel. I USA ble det gjort 6,7 mill kosmetiske botulinumtoxin injeksjoner i 2016, en økning på 760% fra 2000.

I tillegg til kosmetisk behandling brukes botulinumtoxin til svekkelse av muskulatur andre steder, som øyemuskler ved skjeling og leamus, muskelspasmer med nevrologiske sykdommer, overaktiv urinblære og migrene. Ved muskelspasmer er dosene mange ganger det som er vanlig ved rynkebehandling.

Botulinimtoxin ble først tatt i bruk i medisinsk sammenheng i 1960 til behandling av skjeling, og først i 1989 startet man med behandling av rynker. Legemiddelet er veldig trygt, allergi og andre bivirkninger er sjeldne.

Rynkebehandling er mest vanlig mellom øyenbrynene (glabella), pannen og smilerynker (crow feet). Men man kan også behandle rynker i flere deler av ansiktet.